Beweging 3.0 neemt vanaf 1 mei 2017 weer cliënten op voor Eerstelijns Verblijf (ELV)

02-05-2017

Vanaf 1 mei neemt Beweging 3.0 weer cliënten op voor Eerstelijns Verblijf (ELV) op haar locatie De Pol in Nijkerk.

Mensen wonen steeds langer thuis. Als thuis wonen tijdelijk niet meer gaat en een kortdurende opname in een zorginstelling nodig is, spreken we over ELV. Gezien de stijgende vraag naar plaatsen voor ELV, breidt Beweging 3.0 haar capaciteit stapsgewijs uit, ook in Amersfoort.

In december vorig jaar laste Beweging 3.0 een voorlopige opnamestop in voor cliënten ELV (met uitzondering van cliënten met Parkinson) per 1 januari 2017 om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden en eisen. In het eerste kwartaal zijn er met ziekenhuizen, huisartsen en collega-instellingen afspraken gemaakt over de samenwerking voor ELV. Aan deze afspraken kunnen we nu ook in de praktijk invulling geven.

Over ELV
Eerstelijns Verblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling voor mensen die tijdelijk zorg en verblijf nodig hebben. Bijvoorbeeld na ziekenhuisopname. De huisarts of behandelend arts stelt hiervoor een indicatie. Het doel van het verblijf is dat de cliënt weer zelfstandig thuis kan wonen. Wilt u meer weten over ELV? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum: telefoon 033 - 469 20 20.

Terug naar overzicht