Plaatsing regelen

Heeft u vragen over mogelijkheden rondom wonen bij een van de woonzorgcentra of verpleeghuizen van Beweging 3.0? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Zij helpen u graag verder! U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Telefoonnummer (033) 469 20 20

e-mailadres klantcontactcentrum@beweging3.nl

Wilt u in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen komen wonen, dan hebt u  een indicatie voor wonen met verblijf nodig. Onze adviseurs kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Heeft u specifiek vragen over een van onze locaties? Neem dan contact op met de cliëntadviseur van de betreffende locatie. Klik hier voor een overzicht.

Kosten
De kosten van verpleging en verzorging bij intramuraal verblijf worden betaald vanuit
de Wlz. Het enige dat u betaalt is een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Bereken hier uw eigen bijdrage.