Tijdelijk verblijf in verpleeghuis of woonzorgcentrum

In al onze woonzorgcentra en verpleeghuizen bestaat de mogelijkheid om tijdelijk te verblijven en gebruik te maken van de zorg en behandeling. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).

Herstelzorg
U bent voor een opname in het ziekenhuis geweest en mag weer naar huis.
Uw conditie is nog niet helemaal terug of u ondervindt nog  veel hinder van de operatie waardoor u nog niet volledig voor uzelf kunt zorgen. 
U komt niet in aanmerking voor revalidatie in het verpleeghuis, maar wilt nog wel graag enige tijd extra ondersteuning ontvangen. In deze situatie is herstelzorg voor u de meest geschikte vorm. Het doel is dat u op krachten komt en zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

Met een kortdurende indicatie kunt u dan tijdelijk verblijven in speciaal daarvoor ingerichte appartementen.

Logeermogelijkheden
Degene die thuis altijd voor u zorgt, is op vakantie. Of u hebt door een ziekte of ongeval tijdelijk meer zorg nodig.
Dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk in één van onze woonzorgcentra te verblijven.

In onze woonzorgcentra krijgt u tijdelijk de zorg, die thuis voor u even niet is te regelen.
Zorg die nodig is om geestelijk en lichamelijk te herstellen, zodat u zo snel moelijk weer naar huis kunt en een definitief verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis niet nodig is.
Maar ook zorg die nodig is, omdat uw mantelzorger tijdelijk de zorg voor u niet op zich kan nemen.

Wilt u meer informatie over tijdelijk verblijf in een verpleeghuis of woonzorgcentrum?

Ons telefoonnummer (033) 469 20 20