Wijkverpleegkundigen / zichtbare schakels in de wijk

Inwoners/patiënten/cliënten van de gemeente Amersfoort kunnen met vragen of problemen op het gebied van (thuis)zorg, gezondheid, wonen of welzijn gratis terecht bij de wijkverpleegkundigen van Beweging 3.0 (voorheen Zichtbare Schakels). De drempel is laag.

Mensen nemen zelf telefonisch contact op met de wijkverpleegkundige. Een wijkverpleegkundige komt vervolgens langs en beoordeelt hoe iemand verder kan worden geholpen en verwijst zonodig door naar bijvoorbeeld de huisarts, het maatschappelijk werk of anderszins.

Zie voor een overzicht met telefoonnummers van de wijkverpleegkundigen onder Thuiszorg