Project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’ afgerond

Deze zomer is het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’ afgerond. De wijkverpleging van Beweging 3.0 heeft hierin een actieve rol gespeeld. Irene Heemstra, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, was er nauw bij betrokken en vertelt er meer over.

Werkafspraken

Met het project is onderzocht hoe het maken van transmurale werkafspraken in de praktijk uitpakt. De deelnemende ketenpartners maakten afspraken over het voeren van gesprekken rondom proactieve zorgplanning. Maar ook over het vastleggen van de uitkomsten van dit gesprek én het overdragen van deze informatie aan betrokken zorgverleners. “Er is gewerkt met een stroomschema, dat ging erg goed. Daarmee zijn alle betrokkenen op de hoogte en is duidelijk wie wat doet. Wij zien hier zeker de meerwaarde van in. Onze hoop is dan ook dat het de standaard werkwijze wordt in regio Eemland", vertelt Heemstra.

Laatste levensfase

Ze vervolgt: “Het doel is om kwalitatief betere zorg te leveren en minder dubbel werk. Het gaat erom dat de laatste levensfase een goede, rustige periode is voor iemand. Daarom is samenwerking essentieel, tussen het zorgteam en de behandelend arts, tussen eerste - en tweede lijn. Alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van de wensen van de cliënt. Op die manier vindt er ook geen onnodige zorg plaats”.
"Het gaat erom dat de laatste levensfase een goede, rustige periode is"

Aanzwengelen

Proactieve zorgplanning draait om gesprekken voeren met patiënten,  cliënten en bewoners. Het streven is dat mensen nadenken over wat zij wel en niet willen bij toekomstige zorg en behandeling. Oftewel: wensen en grenzen.
"Het moet bij iedereen bekend zijn als iemand niet gereanimeerd wil worden"
“In het project speelde de verpleging een ‘aanzwengelende rol’. Zij signaleren en kunnen het gesprek aangaan met de huisarts of het ziekenhuis. Het moet bijvoorbeeld bij iedereen bekend zijn als iemand niet gereanimeerd wil worden. De verpleging in de wijk, het ziekenhuis, verpleeghuis en woonzorgcentrum, hebben dan ook een belangrijke taak. Het is goed dat zij dit scherp op hun netvlies hebben”, aldus de arts.

Twijfel niet

Heemsta: “Wees er als verpleegkundige of verzorgende daarom alert op wanneer het mogelijk iemands laatste levensfase is. Dan kun je in gesprek gaan met de arts. Er zijn ‘tools’, instrumenten, die je kunnen helpen bij het signaleren. Denk aan de surprise question.” Heemstra benadrukt dat je niet moet twijfelen als je de indruk hebt dat het mogelijk iemands laatste levensfase is: “Denk niet: misschien verbeeld ik het me wel of valt het wel mee. Heb het er over met je collega’s. Praat erover, deel je gedachten en benader de arts”.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Bekijk de resultaten van het project in de infographic. En bekijk de folder  voor patiënten, cliënten en bewoners. Proactieve Zorgplanning in de regio’ is één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Dit project liep van januari 2022 tot en met juni 2023. Het streven is dat eind 2024 alle betrokken partijen in de regio werken met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning.