Geriatrische revalidatiezorg

Onder de deskundige begeleiding van onze specialisten werkt u aan een zo spoedig mogelijk herstel. Zodat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en naar huis kunt. Waar nodig helpen we u bij het organiseren van de ondersteuning die u thuis nog nodig hebt.

Al onze specialisten kennen als geen ander de problematiek van het ouder worden en hebben kennis van ouderdomsziekten.

U vindt onze revalidatiecentra in Amersfoort, locatie Meander Medisch Centrum en in Nijkerk, locatie De Pol.

Afspraken over de aard en omvang van de zorg en ondersteuning worden in overleg met het revalidatiecentrum gemaakt. Voor de zorg die Beweging 3.0 levert zijn landelijke Algemene Voorwaarden afgesproken. Die kunt u hier lezen.