Gespecialiseerde verpleging

Als u ziek wordt of te maken krijgt met een (chronische) aandoening, kan er veel veranderen. Het dagelijks leven is misschien niet meer zoals het vroeger was en moet opnieuw vorm krijgen. Dit kan veel vragen bij u oproepen, maar ook bij uw partner of familie.
De gespecialiseerd verpleegkundige staat u graag met raad en daad terzijde.
Zij adviseert u en geeft instructie en voorlichting.

Beweging 3.0 heeft gespecialiseerd verpleegkundigen met kennis van hart-en-vaatziekten, incontinentie, stomazorg, oncologie, palliatieve zorg, neurologische aandoeningen, reumatische aandoeningen en wondverzorging.

Al onze specialisten kennen als geen ander de problematiek van het ouder worden en hebben kennis van ouderdomsziekten.