Intensieve zorg en ondersteuning thuis (met VPT)

Woont u in een aanleunwoning of in de nabijheid van een woonzorglocatie van Beweging 3.0? En hebt u een zorgprofiel van 4 of hoger? Dan kunt u in aanmerking komen voor ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT), waarbij de benodigde zorg en ondersteuning 24 uur per dag op afroep beschikbaar is. Daardoor is de begeleiding en verzorging altijd dichtbij als u dat nodig heeft.

Met een VPT kunt u gewoon in uw woning blijven wonen en toch gebruikmaken van dezelfde zorg en diensten die ook in een woonzorgcentrum geboden worden. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook aan het verzorgen van maaltijden, koffie en thee, hulp bij het huishouden en deelname aan allerlei activiteiten.

Wat kost een VPT?
Een VPT wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor betaalt u de wettelijk verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage voor het VPT ligt lager dan de eigen bijdrage die u zou moeten betalen als u gaat verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Zie www.hetcak.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over het VPT? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar via T 033 - 469 20 20. Of bekijk hier de brochure.

Afspraken over de aard en omvang van de zorg en ondersteuning worden in overleg met het woonzorgcentrum gemaakt.