Medido medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding op afstand

Sommige patiënten slikken een aantal verschillende medicijnen. Het kan lastig zijn om bij te houden wanneer welk medicijn moet worden ingenomen. Zeker als het tijdstip van innemen belangrijk is, leidt het te laat innemen van een medicijn soms tot een minder goed resultaat. Dat is zeker het geval wanneer de patiënt af en toe vergeet het medicijn in te nemen.

In dat geval kan de Medido een oplossing zijn. De Medido herinnert de cliënt op het juiste tijdstip aan het innemen van het medicijn en krijgt het medicijn automatisch aangereikt. Zo slikt de patiënt op het juiste moment het juiste medicijn. Daarmee neemt de therapietrouw en de effectiviteit van de medicijnen toe.

Patiënten kunnen inzet van de Medido aanvragen via de verpleegkundige of via hun thuiszorgteam.

Patiëntinformatie over de Medido

De verpleegkundige in uw wijk vertelt u graaag meer over de zorgtechnologieën van Beweging 3.0.
U kunt hiervoor ook terecht bij de klantenserv ice, T 033 - 469 20 20.