Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Het kan zijn ontstaan door een (verkeers)ongeval, een klap tegen het hoofd, een hersenbloeding, tumor of hersenontsteking. Sommige mensen met een niet aangeboren hersenletsel kunnen na een periode van intensieve revalidatie in overwegende mate niet meer zelfstandig wonen. Door een aantal fysieke en/of mentale beperkingen hebben zij professionele zorg en begeleiding nodig.

Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel kunnen deze zorg en begeleiding krijgen in woonvormen De Horizon en de Sfinx. Deze  woonomgevingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners.