Onderzoek onnodige opnames ouderen in ziekenhuisbedden

07-02-2018

Dinsdag 6 februari reisde Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur, als woordvoerder van de Actiz af naar Den Haag om het onderzoek dat is gedaan naar het aantal ouderen (65+'ers) dat onterecht de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt, aan te bieden aan Hugo de Jonge minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Welzijn.

ActiZ heeft onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65+'ers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH afdelingen te bezoeken. Hiervan worden 543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Het gaat hier om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV), kunnen onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden.

Media aandacht

Het onderzoek heeft tot veel media aandacht geleid. In de bijgevoegde knipselkrant kun je de artikelen teruglezen. Vanochtend werd Ageeth op radio 1 geïnterviewd: https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/443801-koning-en-koningin-voor-bliksembezoek-in-china

Bijlage: in de knipselkrant van Actiz kun je alle tot nu toe verschenen artikelen terug lezen

Bijlage: persbericht Actiz Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Bijlage: persbericht Actiz ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Bijlage: ActiZ onderzoek naar duurzame inrichting spoedzorgketen voor ouderen door Fluent

Terug naar overzicht