Micha van Akkeren nieuw lid Raad van Bestuur Beweging 3.0

02-10-2018

Drs. Micha van Akkeren RC is op 28 september 2018 benoemd tot lid Raad van Bestuur van Beweging 3.0.

De Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Beweging 3.0 zijn zeer verheugd over de komst van Van Akkeren. Aad Koster, voorzitter van de RvC: "Dagelijks doen alle bij Beweging 3.0 betrokkenen hun best om het leven van cliënten en bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Wij zijn blij in Micha van Akkeren een bestuurder te hebben gevonden die daar samen met al die betrokkenen een goede bijdrage aan zal leveren."

Van Akkeren vormt bij Beweging 3.0 samen met voorzitter Ageeth Ouwehand de Raad van Bestuur, en volgt daarmee Lex Baaij, ad interim statutair bestuurder, per 1 december 2018 op. De medezeggenschapsraden van cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van Beweging 3.0 staan achter de benoeming van Van Akkeren.

Sterker worden én meer plezier ervaren als we elkaar beter weten te vinden

Van Akkeren: "Beweging 3.0 is een organisatie waar betrokkenheid en professionaliteit voorop staan. Samenwerken en innoveren, over de eigen grenzen heen kijken en elkaar opzoeken, zijn belangrijke voorwaarden om het leven van bewoners/cliënten en het werk van medewerkers zo aangenaam mogelijk maken. We worden sterker én ervaren meer plezier als we elkaar beter weten te vinden. Dit alles sluit volledig aan bij mijn visie en ik kijk er dan ook naar uit hieraan een bijdrage te mogen leveren."

Achtergrond

Van Akkeren is een ervaren bestuurder en toezichthouder met kennis van bedrijfskunde, financiën, organisatieontwikkeling en innovatie. Hij was tot voor kort lid College van Bestuur ad interim bij PCOU Willibrord. Daarnaast is Van Akkeren actief in diverse bestuurlijke nevenfuncties en als toezichthouder. Van Akkeren deed onder meer ervaring op binnen de zorgsector, het onderwijs, woningcorporaties en waterschappen.

Terug naar overzicht