Nieuws

IVVU lanceert website met overzicht van ouderenzorg in Utrecht

19-06-2018
Het aantal ouderen neemt toe en zal in de periode tot 2040 verdubbelen. Een deel van deze ouderen zal voor hun zware zorg aangewezen zijn op een verpleeghuis. Het grootste deel van deze ouderen blijft echter zelfstandig wonen. Dat kan in hun huidige ...

Beweging 3.0 en UNO-VUmc krijgen structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg

15-06-2018
Het UNO-VUmc (Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU medisch centrum, sinds afgelopen donderdag bekend onder de nieuwe naam Amsterdam UMC) krijgt structurele financiering. Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. Dankzij deze financiële ...

ActiZ-peiling onder leden

06-04-2018
Versterking en verbreding regioloketten spoedzorg nodig   Het ministerie van VWS heeft vorig jaar 55 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de zorgverzekeraars, voor zowel het opzetten van 31 regioloketten die de druk op de spoedeisende hulp kunn...

Aan de slag voor huisvesting en zorg

22-03-2018
Ruim 20 organisaties hebben een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort. Op vrijdag 16 maart 2018 hebben zij dit statement bekrachtigd, ni...

Door zingen leren oud en jong elkaars leefwerelden kennen

16-03-2018
Zorg voor kwetsbare ouderen is actualiteit van de dag. Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden blijken steeds belangrijker te zijn: het kan eenzaamheid doorbreken. Samen iets moo...