Palliatieve zorg

Palliatieve zorg thuis

Deze belangrijke zorg en begeleiding van mensen in de laatste levensfase wordt ook gegeven door de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Beweging 3.0.

Palliatieve zorg in verpleeghuis De Lichtenberg

Hospice Myosotis in verpleeghuis De Lichtenberg beschikt over 7 kamers en biedt palliatieve zorg aan terminale cliënten en psychogeriatrische patiënten in het laatste stadium van hun dementie. 

Adresgegevens
Verpleeghuis De Lichtenberg
afdeling Myosotis
Utrechtseweg 293
3818 EH Amersfoort
T (033) 469 20 20 (Klant Contact Centrum)

Zie voor meer informatie de brochure Myosotis.