Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve of terminale zorg is de zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd aan hun ziekte zullen overlijden.
Deze zo belangrijke zorg en begeleiding van mensen in de laatste levensfase wordt ook gegeven door de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Beweging 3.0.

Myosotis
De hospice Myosotis in verpleeghuis De Lichtenberg beschikt over 7 kamers en biedt palliatieve zorg aan terminale cliënten en psychogeriatrische patiënten in het laatste stadium van hun dementie. Klik voor meer informatie op de oranje button.

Netwerk palliatieve zorg Eemland
Wilt u meer weten over palliatieve zorg en wat dit voor u of voor uw naaste kan betekenen, kijkt u dan op www.netwerkpalliatievezorg.nl/eemland of bel  telefoonnummer 06- 42 55 72 73.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland heeft tot doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Dit gebeurt onder andere via scholing, onderlinge informatievoorziening en middels diverse projecten.

Beweging 3.0 is één van de organisaties, die participeert in het netwerk Palliatieve Zorg Eemland.