Revalidatie

Voor revalidatie bent u welkom in onze revalidatiecentra in Amersfoort en Nijkerk. U kunt hier onder deskundige begeleiding werken aan uw herstel. Ons doel is dat u zo snel mogelijk zelfstandig functioneert en weer naar huis kunt. Wat u bij ons kunt verwachten:

  • Het behandelteam is gespecialiseerd in de revalidatie van ouderen. Naast de specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut kunnen, afhankelijk van uw revalidatieprogramma, ook een ergotherapeut, logopedist, of psycholoog betrokken zijn bij uw behandeling. Het behandelteam werkt nauw samen met de verpleegkundigen en verzorgenden op de afdeling. Samen dragen zij zorg voor een goed behandelklimaat waarin uw herstel voorop staat.
  • Wij werken nauw samen met de specialisten in het ziekenhuis. De overgang van het ziekenhuis naar ons revalidatiecentrum kan daardoor snel en zorgvuldig worden begeleid.
  • U hebt zelf invloed op uw herstel door actief deel te nemen aan het therapieprogramma en veel zelf te oefenen. Onze medewerkers ondersteunen u daarbij.
  • Revalideren is hard werken, maar ook op tijd rusten. Deze combinatie zorgt voor een snel herstel. Houdt u daar rekening mee bij het afspreken met bezoek.
  • De voortgang in uw revalidatie bespreken we regelmatig met u en uw mantelzorger(s). Met elkaar werken we eraan dat u weer terug kunt naar uw thuissituatie. Waar nodig zullen wij u helpen bij het organiseren van ondersteuning thuis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de ons Klant Contact Centrum.

Telefoon (033) 469 20 20