Samzo

Samen zorgen via internet

Mantelzorgers, familie en vrienden vervullen een belangrijke rol in het leven van de cliënt. De taak van de thuiszorgmedewerker is de cliënt en het netwerk te ondersteunen bij het behouden van die rol. Goed samenwerken is dan belangrijk. De zorgmedewerker vervult binnen deze samenwerking een professionele rol.

Vanuit deze professionele rol zal de zorgmedewerker proberen een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe ziet een fijne dag er uit voor de cliënt en welke hulp is daarvoor nodig?
  • Hoe kunnen de cliënt en zijn familie het samen redden en voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt?
  • Hoe willen ze samenwerken?

Om bij dit soort vragen te helpen is er binnen Beweging 3.0 Samzo. Samzo maakt het mogelijk dat de cliënt, het netwerk (mantelzorger, partner, familie, buren etc.) en zorgmedewerkers via internet samenwerken en communiceren. Dit is een nieuwe manier van werken. Het begint al bij de intake, omdat dan samen met de cliënt en een mantelzorger het netwerk in beeld wordt gebracht en betrokkenen worden uitgenodigd om Samzo te gebruiken.

Uiteindelijk gaat het erom dat we de cliënt helpen en ondersteunen bij een zo aangenaam mogelijk leven. Ook als er in de toekomst minder middelen beschikbaar zijn voor professionele zorg.

Cliëntinformatie over Samzo

De verpleegkundige in uw wijk vertelt u graaag meer over de zorgtechnologieën van Beweging 3.0.
U kunt hiervoor ook terecht bij de klantenserv ice, T 033 - 469 20 20