Thuisbegeleiding

Soms begeleidt u cliënten die - kortweg gezegd - ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Ze hebben problemen die ze zelf niet kunnen oplossen en dreigen de controle over hun leven te verliezen. Het gaat bij hen thuis niet goed.

De thuisbegeleiding van Beweging 3.0 kan deze patiënten een helpende hand bieden.

Thuisbegeleiding is hulp aan mensen met meervoudige problemen, die de grip op het dagelijkse leven kwijt zijn of dreigen te verliezen. In de thuissituatie wordt samen met de cliënt gezocht naar oplossingen om (gedrags-)problemen te verminderen of te elimineren. In algemene zin spant thuisbegeleiding zich in om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

Thuisbegeleiders zijn praktisch ingesteld en werken aan de hand van voorbeeldgedrag. Deze praktische aanpak werkt goed bij specifieke doelgroepen waarbij de reguliere hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken, niet werkt of niet toereikend is.

Thuisbegeleiders werken altijd samen met andere hulpverleners. Met deze hulpverleners worden afspraken gemaakt en wordt regelmatig geëvalueerd.

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van Thuisbegeleiding, heeft de klant een Wmo-indicatie (psycho-sociaal) of CIZ-indicatie (op psychiatrische grondslag) nodig.
Voor een Wmo-aanmelding moet het formulier BG psychosociaal worden ingevuld. U kunt dit aanvragen bij de Thuisbegeleiding van Beweging 3.0 via thuisbegeleiding@beweging3.nl. Het formulier wordt u dan toegestuurd.
Voor een CIZ-aanvraag moet het Onderzoeksformulier zorgbehoefte GZ-GGZ worden ingevuld en het formulier Aanmelding CIZ/AF. Zie onder aanmeldformulieren CIZ.
De formulieren kunt u mailen naar thuisbegeleiding@beweging3.nl. Zo volledig mogelijk ingevulde formulieren versnellen het aanmeldproces.

Wilt u weten of uw cliënt in aanmerking komt voor thuisbegeleiding, of wilt u een cliënt aanmelden? Neemt u dan contact met ons op!

Ons telefoonnummer (033) 469 25 61

Ons e-mailadres thuisbegeleiding@beweging3.nl