Van klacht naar kwaliteit

Wij doen ons uiterste best om u de zorg of dienstverlening te bieden die u van ons verwacht. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, onze voorzieningen of onze service. Om dit te melden, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze biedt verschillende manieren om uw mening kenbaar te maken. Een samenvatting hiervan leest u in de folder.

Of misschien bent u juist erg tevreden. Dan horen wij dat natuurlijk ook graag. Ook suggesties om onze zorg of dienstverlening te verbeteren zijn meer dan welkom. U kunt uw ervaringen, positief of negatief, als volgt aan ons laten weten. Via Zorgkaart Nederland www.zorgkaartnederland.nl kunt u uw ervaringen delen.

De klachtenbemiddelaars kunnen u meer vertellen over de klachtmogelijkheden. Zij zijn telefonisch te bereiken via de volgende nummers:
Roel de Leeuw (Amersfoort)
T 06 - 463 92 075
Jannie Hoegen (buiten Amersfoort)
T 06 - 531 32 269

Heeft u vragen of een klacht over een factuur? Het Klantcontactcentrum is hiervoor bereikbaar via het telefoonnummer: (033) 469 20 20.