Wijkverpleging aanvragen

Voor uw wijkverpleging - verzorging of verpleging - hebt u een positieve indicatie nodig. Om u te helpen bij het aanvragen van een indicatie en het regelen van de zorg, kunt u een beroep doen op onze hbo-verpleegkundigen bij u in de wijk. 

Ons Klant Contact Centrum kan u informatie geven en regelen dat u in contact komt met onze verpleegkundige voor een indicatie. Telefoon 033-469 20 20.

De verpleegkundige van Beweging 3.0 inventariseert samen met u de zorgbehoefte  en regelt vervolgens uw indicatie.  Mocht u naast zorg andere hulp of ondersteuning nodig hebben, dan regelt zij dit via het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont. 

Vervolgens neemt een wijkverpleegkundige van Beweging 3.0 contact met u op om de zorgmomenten af te stemmen en de zorg te starten.

Kosten
De kosten van verpleging en verzorging worden betaald vanuit uw basisziektekostenverzekering.

Meer lezen

In de bijlage 'Welkom bij Beweging 3.0' leest u meer over de zaken die voor u van belang zijn als u zorg van Beweging 3.0 ontvangt.

Voor de zorg van Beweging 3.0 gelden de landelijk vastgestelde Algemene Voorwaarden. Die Algemene Voorwaarden leest u hier

Over de achtergrond van de Algemene Voorwaarden leest u hier meer.

Ons telefoonnummer (033) 469 20 20