Wonen met intensieve zorg en ondersteuning thuis (VPT)

Bij sommige van de aanleunwoningen die in de nabijheid van een woonzorglocatie van Beweging 3.0 liggen, bestaat er een mogelijkheid gebruik te maken van het VPT (volledig pakket thuis). Om hiervoor in aanmerking te komen, is het onder andere nodig een zorgprofiel van 4 of hoger te hebben. Met een VPT is de begeleiding en verzorging altijd dichtbij als u dat nodig heeft. Mocht u in één van de aanleunwoningen wonen die hiernaast genoemd worden, dan kunnen wij onderzoeken of u wellicht in aanmerking komt voor VPT en wat de mogelijkheden eventueel zijn.
Met een VPT kunt u gewoon in uw woning blijven wonen en toch gebruikmaken van dezelfde zorg en diensten die ook in een woonzorgcentrum geboden worden. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook aan het verzorgen van maaltijden, koffie en thee, hulp bij het huishouden en deelname aan allerlei activiteiten.

Wat kost een VPT?
Een VPT wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor betaalt u de wettelijk verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage voor het VPT ligt lager dan de eigen bijdrage die u zou moeten betalen als u gaat verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Zie www.hetcak.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over het VPT en (laten) onderzoeken of u mogelijk in aanmerking komt? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Zij zijn telefonisch bereikbaar via T 033 - 469 20 20.

Afspraken over de aard en omvang van de zorg en ondersteuning worden in overleg met het woonzorgcentrum gemaakt.