Zorg op Afstand

Met Zorg op Afstand kan iemand door middel van een tablet contact maken met een verpleegkundige. Via een beeldscherm zien en horen zij elkaar en kan de cliënt gemakkelijk een vraag stellen of vertellen wat er aan de hand is. Als het nodig is, wordt een verpleegkundige ingeschakeld die bij de cliënt langs gaat.

Het is ook mogelijk dat de thuiszorgverpleegkundige contact met de cliënt zoekt, vraagt hoe het gaat, hem of haar begeleidt en adviseert. Of gewoon een ‘vinger aan de pols’ houdt.

Zorg op Afstand kan een uitkomst zijn als de cliënt bijvoorbeeld begeleiding of advies nodig heeft na een herseninfarct. Of als de cliënt te maken krijgt met ziektes zoals diabetes of een longaandoening. Ook bij angst of verdriet kan deze vorm van contact van grote betekenis zijn. Zorg op Afstand is er ook voor de naasten/mantelzorger van iemand met dementie of een terminale ziekte.

Zorg op Afstand kan reguliere thuiszorg niet vervangen, maar is een prettige aanvulling op andere vormen van zorg van Beweging 3.0.

Cliënt heeft een indicatie voor verpleging, begeleiding of persoonlijke verzorging nodig en kan hiervoor terecht bij de verpleegkundige van Beweging 3.0.

Cliëntinformatie over Zorg op Afstand

De verpleegkundige in uw wijk vertelt u graag meer over de zorgtechnologieën van Beweging 3.0.
U kunt hiervoor ook terecht bij de klantenserv ice, T 033 - 469 20 20.