Veelgestelde vragen coronamaatregelen

Veelgestelde vragen over onze maatregelen

Veelgestelde vragen over onze locaties

Mag ik op bezoek komen op een van de locaties?
Ja, er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers. Een bewoner die volledig is gevaccineerd, of in de gelegenheid is geweest om zich te laten vaccineren, mag bezoek ontvangen. Het dragen van een mondneusmasker en het houden van afstand is in dat geval niet langer noodzakelijk. Het dringende advies hierbij is dat u als bezoeker zelf ook gevaccineerd bent.

Is het dragen van een mondneusmasker verplicht tijdens het bezoek?
Nee. Voor een bewoner die volledig is gevaccineerd, of in de gelegenheid is geweest om zich te laten vaccineren geldt: het dragen van een mondneusmasker en het houden van afstand is niet langer noodzakelijk. In de gemeenschappelijke ruimten houdt u anderhalve meter afstand tot anderen.

Welke hygiënemaatregelen gelden er tijdens het bezoek?
Het blijft belangrijk dat bezoekers zich houden aan de algemene hygiënerichtlijnen en de afspraken zoals zij die van de locaties hebben ontvangen.

  1. In gemeenschappelijke ruimten anderhalve meter afstand te houden tot anderen.
  2. Handen te wassen bij binnenkomst en na contact met een bewoner.
  3. Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  4. Gebruiken van papieren zakdoekjes.

Met hoeveel personen mag ik op bezoek komen?
Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers.

Waar vind ik de bezoekrichtlijnen van een locatie?
U vindt de algemene maatregelen en bezoekrichtlijnen hier. Het kan zijn dat er vanwege coronabesmettingen specifiekere maatregelen gelden op een locatie. Voor de gedetailleerde afspraken kunnen bezoekers contact opnemen met de locatie of contactpersoon.

Moet ik mij registreren bij binnenkomst?
Nee, alleen als de situatie op een locatie op dat moment daar aanleiding toe geeft.

Is de dagbesteding en -behandeling geopend?
De dagbesteding en – behandeling zijn open.

Ik ben in quarantaine maar heb op de vijfde dag een test gedaan. Deze is negatief. Mag ik dan weer naar de dagbehandeling of dagbesteding?

Is de uitslag negatief?
Dan mag u uit quarantaine, maar moet u nog alert zijn op klachten. Als alle bezoekers gevaccineerd zijn, of de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren, kan de quarantaineperiode na een negatieve test op dag 5 worden verkort tot 5 dagen. Zijn de meeste bezoekers nog niet gevaccineerd of hebben zij nog niet de gelegenheid gehad om zich te laten vaccineren, dan vragen wij u om tien dagen thuis te blijven. Omdat na de test toch nog kans bestaat dat de persoon ziek wordt.

Daarmee volgen we het advies op dat door het RIVM is uitgebracht. Het RIVM geeft aan dat contact met kwetsbare personen gedurende deze 10 dagen moet worden vermeden. Dit omdat de gevolgen groot kunnen zijn als cliënten alsnog ziek worden tijdens de quarantaineperiode en onbeschermd contact hebben met andere cliënten of medewerkers. Twee dagen voordat de klachten beginnen kan iemand immers al besmettelijk zijn.

Is de testuitslag positief?
Dan moet u thuis blijven tot u geen klachten meer heeft.

Mogen bewoners het verpleeghuis uit voor een wandeling?
Ja dit mag. Is er sprake van een coronabesmetting op een locatie, dan kan het zijn dat er andere afspraken gelden. Heeft u hierover  vragen dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie.

Mogen vrijwilligers zorglocaties weer bezoeken?
Ja dat mag. Een belangrijke voorwaarde is dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben, zoals koorts, hoesten en/of neusverkouden.

Welke maatregelen worden er genomen zodra een bewoner besmet blijkt met het coronavirus?
Een bewoner die besmet is of zou kunnen zijn, wordt apart op de eigen kamer verzorgd. Als dat niet mogelijk is, wordt uit voorzorg de hele woongroep of afdeling geïsoleerd. Op deze woongroep of afdeling verblijven één of meerdere bewoners die besmet zijn of kunnen zijn met het coronavirus. De zorgmedewerkers dragen in deze situatie altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen en een schort.

Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Bewoners en hun naasten worden daarover geïnformeerd.

Kunnen aanwonenden, mantelzorgers, familie en anderen op locatie eten?
We zijn heel blij dat onze restaurants weer open zijn voor bezoekers. Bezoekers van buiten de locatie kunnen in het restaurant of Grand Café weer lunchen, dineren of een kop koffie drinken. Dit gaat op afspraak en gasten zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Er wordt een gezondheidscheck gedaan.

Is het mogelijk een partner bij een bewoner te laten inwonen?
Niet alle locaties van Beweging 3.0 zijn er op ingericht om ook een partner van een bewoner bij ons te laten wonen. Indien dit een wens is, kan dit besproken worden met de cliëntadviseur en zal vervolgens bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij de locaties van Beweging 3.0?
Ja, dit is mogelijk. Neem voor informatie contact op met ons Klantcontactcentrum.

Hoe worden familieleden of naasten van bewoners geïnformeerd over nieuw genomen maatregelen van Beweging 3.0?
De eerste contactpersonen worden duidelijk geïnformeerd over de zaken die vanwege de coronamaatregelen anders gaan. Dit doen wij per brief of via een speciale nieuwsbrief. Daarnaast zorgen wij er voor dat de informatie op de coronapagina op onze website up-to-date is en plaatsen updates op onze social mediakanalen: Facebook , Twitter, Instagram en LinkedIn.

 

Veelgestelde vragen over onze wijkverpleging

Wat moet ik als cliënt thuis doen bij corona gerelateerde klachten?

Heeft u of een huisgenoot (milde) corona gerelateerde klachten? Dan verzoeken wij u ons telefonisch te informeren. Ook als gevaccineerd bent. U blijft thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zullen dan bij u thuis tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen totdat de testuitslag bekend is. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

 

Wat zijn de maatregelen als ik als cliënt thuis positief ben getest op Covid-19?

Heeft u een positieve testuitslag ontvangen? Dan blijft u thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen.

Onze medewerkers blijven tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

Neemt het aantal positief geteste cliënten sterk toe? Dan scheiden we de zorg voor deze cliënten van onze reguliere zorg om verdere besmettingen te voorkomen.

 

Wat als een medewerker die bij mij thuis is geweest corona gerelateerde klachten heeft of een positieve testuitslag?

Medewerkers van Beweging 3.0 met corona gerelateerde klachten blijven thuis en worden getest. Dat geldt ook als een van hun huisgenoten klachten heeft. Is de uitslag positief? Dan worden alle cliënten geïnformeerd die door de medewerker maximaal 48 uur voor de eerste klachten verschenen zijn bezocht. Daarin volgen wij het beleid van de RIVM. De tijdsduur en het soort contact is mede bepalend voor welke adviezen worden opgevolgd. Medewerkers blijven thuis tot tenminste zeven dagen na aanvang van de klachten én als de medewerker minimaal 24 uur geen koorts en 48 uur geen symptomen meer heeft.

 

Wat moet ik als cliënt thuis doen bij corona gerelateerde klachten?

Heeft u of een huisgenoot (milde) corona gerelateerde klachten of bent u in nauw contact geweest met een besmet persoon? Dan verzoeken wij u ons telefonisch te informeren. Ook als u gevaccineerd bent. U blijft thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zullen dan bij u thuis tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmaatregelen dragen totdat de testuitslag bekend is. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

 

Mag ik uit quarantaine als ik voor het einde van de zeven dagen quarantaine een negatieve testuitslag ontvang?

Per 1 december 2020 kunnen mensen in quarantaine op dag vijf getest worden. Is de testuitslag negatief, dan mag u uit quarantaine. Blijft u wel alert op klachten. Omdat er alsnog kans is dat u binnen de eerder gestelde quarantaine termijn ziek wordt, blijven onze medewerkers gedurende tien dagen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

 

Wat zijn de maatregelen als ik als cliënt thuis positief ben getest op Covid-19?

Heeft u een positieve testuitslag ontvangen? Dan blijft u thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Onze medewerkers blijven tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

Neemt het aantal positief geteste cliënten sterk toe? Dan scheiden we de zorg voor deze cliënten van onze reguliere zorg om verdere besmettingen te voorkomen.

Wat als een medewerker die bij me thuis is geweest corona gerelateerde klachten heeft of een positieve testuitslag?
Medewerkers van Beweging 3.0 met corona gerelateerde klachten blijven thuis en worden getest. Dat geldt ook als een van hun huisgenoten klachten heeft. Is de uitslag positief? Dan worden alle cliënten geïnformeerd die door de medewerker maximaal 48 uur voor de eerste klachten verschenen zijnbezocht. Daarin volgen wij het beleid van de RIVM. De tijdsduur en het soort contact is mede bepalend voor welke adviezen worden opgevolgd. Medewerkers blijven thuis tot tenminste zeven dagen na aanvang van de klachten én als de medewerker minimaal 24 uur geen koorts en 48 uur geen symptomen meer heeft.

 

Waar kan ik terecht met een andere vraag?

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet op onze website kunt vinden? Mail dan naar corona@beweging3.nl.