Gespecialiseerde continentiezorg

Gespecialiseerde continentiezorg

Als u last heeft van ongewenst verlies van urine of ontlasting, kan een uitstapje of ergens op bezoek gaan een lastige opgave zijn. Soms zo moeilijk dat u de deur niet meer uitkomt.
Incontinentieproblemen worden niet gemakkelijk besproken en hebben veel impact, voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. Hoe eerder de problemen worden besproken, hoe groter het positieve resultaat. Ongewenst verlies van urine of ontlasting kan verschillende oorzaken hebben. Ouderen en mensen die langdurig ziek zijn krijgen hier vaak mee te maken. Dit kan leiden tot een sociaal isolement. De continentieverpleegkundige van Beweging 3.0 kan u op deskundige wijze helpen dit isolement te doorbreken. U kunt met al uw vragen bij haar terecht, ook als het gaat om incontinentiematerialen en de vergoeding daarvan.

Wat doet de gespecialiseerde continentie- en stomaverpleegkundige voor u?

De gespecialiseerde verpleegkundige komt bij u thuis, of op een andere locatie, om samen met u te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen is. Wat zijn de klachten? En waar worden deze door veroorzaakt? Heeft u last van een overactieve blaas? Gaat u op tijd naar het toilet? Krijgt u de knoop van uw broek los? Komt u goed uit bed? Wat is uw eet- en drinkgedrag? Ze inventariseert met u de klachten en brengt deze in kaart. Vervolgens onderzoekt ze samen met u hoe deze klachten verholpen of verlicht kunnen worden. Mogelijke oplossingen worden door de continentieverpleegkundige en u vastgelegd in een plan van aanpak. Denk aan: het veranderen van bepaalde leefgewoonten of het aanschaffen van bedbescherming. Tevens geeft ze advies en voorlichting over mogelijke oplossingen, zoals over regelmaat in de stoelgang, plastraining, het beperken van obstipatie , incontinentiemateriaal, de invloed van medicijngebruik en bekkenbodemtherapie. Hierbij worden desgewenst ook uw familie en andere zorgverleners betrokken. Regelmatig wordt getoetst of het plan effect heeft. Als u dat wilt kan de verpleegkundige u begeleiden of, in overleg met uw huisarts, aanvullende zorg inschakelen en coƶrdineren.
Denk aan een bekkenbodemtherapeut, gynaecoloog, uroloog, diƫtist, apotheek of de wijkverpleging, maar ook aan de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook kan ze advies geven over het gebruik van materialen of uw katheter, deze voor u aanvragen en zorgdragen voor de vergoeding.

Vergoeding en afspraak maken

Wenst u een afspraak met onze gespecialiseerde verpleegkundige, Johanneke Scherrenburg? Neem dan vrijblijvend contact op via johanneke.scherrenburg@beweging3.nl of 06 42 58 97 91. U kunt ook het onderstaande terugbelformulier invullen. Ook uw huisarts, de wijkverpleegkundige of een andere zorgverlener kan u aanmelden. Voor de zorg en begeleiding van de gespecialiseerde continentie- en stomaverpleegkundige heeft u geen verwijzing of indicatie nodig. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed uit de basisverzekering. Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg? Dan worden de kosten betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. In sommige gevallen kunt u ook een vergoeding krijgen via een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Bel mij terug