Dagbehandeling Parkinson

Beweging 3.0 biedt dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wij ondersteunen u bij de symptomen die u door deze ziekte ervaart met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Voor wie?

U woont thuis en heeft begeleiding en behandeling nodig door de diagnose Parkinson. U heeft behoefte aan begeleiding bij het werken aan de knelpunten die u in het dagelijks leven ervaart en leert omgaan met bewegingsstoornissen.

Wat wij bieden

De dagbehandeling Parkinson biedt structuur, geheugentraining en activiteiten gericht op het zo optimaal mogelijk blijven functioneren. We leveren maatwerk en kijken hierbij naar uw wensen en behoeften. Het doel is om zo lang mogelijk in uw eigen huis te kunnen wonen en uw normale dagelijks leven te kunnen leiden.

De dagbehandeling wordt in groepsvorm aangeboden waarbij u lotgenoten ontmoet. Daarnaast bieden wij een dagprogramma waarbij behandelaren zoals fysiotherapeut, logopedist en de specialist ouderengeneeskunde betrokken zijn.

Locatie en vervoer

De dagbehandeling wordt aangeboden vanuit Dagcentrum Op de Berg, gevestigd in verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort.

Vervoer kan worden vergoed via de zorgverzekering. Hierbij geldt een eigen risico. Of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vervoer wordt dan via de dagbehandeling geregeld.

Dagbehandeling Parkison aanvragen

Om in aanmerking te komen voor Dagbehandeling Parkinson is een indicatie nodig van de Zorgverzekering of van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De indicatie kan door de cliëntadviseur dagbehandeling aangevraagd worden. Zij bespreken graag de mogelijkheden.

Contact

Stuur een e-mail naar clientadviseur.dagbehandeling@beweging3.nl of bel met het Klant Contact Centrum via 033 – 469 20 20.

Soortgelijke zorg