Dagbehandeling voor ouderen met lichamelijke beperkingen

Dagbehandeling voor ouderen met lichamelijke beperkingen

Heeft u last van lichamelijke beperkingen naar aanleiding van de gevolgen van bijvoorbeeld Parkinson of een beroerte? En is een geïntegreerde behandeling van uw klachten voor u van toegevoegde waarde? Dan biedt Beweging 3.0 doordeweeks ook groepsgewijze dagbehandeling aan. Het doel hiervan is om uw gezondheid stabiel te houden en indien mogelijk zelfs te verbeteren. Afhankelijk van uw behoefte en indicatie kunt u daar een of meerdere dagdelen naartoe. Daarbij kunt u thuis blijven wonen. Activiteitencoaches en behandelaren stellen, in overleg met de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of kaderarts revalidatie, gezamenlijk met u een passend behandelplan op. Zij werken als multidisciplinair team samen om u een dagprogramma op maat te bieden. U wordt in behandelgroepen begeleid bij het werken aan de knelpunten die u in uw leven ervaart. Activiteitencoaches bieden u een dagprogramma aan en begeleiden u bij het doen van diverse activiteiten, zoals gezamenlijk oefeningen doen, eten en drinken. Er is een speciale huiskamer ingericht voor u en anderen die in dezelfde situatie verkeren, zodat u elkaar kunt ontmoeten.

Indicatie en aanmelding

De mogelijkheden voor dagbehandeling kunt u met uw wijkverpleegkundige bespreken. Zij of de locatie van de dagbehandeling kan de benodigde indicatie voor u aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg. Ondertussen kunt u contact opnemen met Verpleeghuis De Lichtenberg om verdere afspraken te maken. Heeft u geen contact met één van onze wijkteams? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum.

Geen dagbehandeling maar wel dagbesteding?

Heeft u geen dagbehandeling nodig, maar vindt u het wel fijn om samen met anderen activiteiten te ondernemen. Dan kunt u zich aanmelden voor de dagbesteding van Welzin, onderdeel van Beweging 3.0.

Soortgelijke zorg