Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek

Ouder worden brengt vaak lichamelijke klachten en beperkingen met zich mee. Dan kan de vraag ontstaan; hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Beweging 3.0 biedt dagbehandeling somatiek waarbij u begeleiding en behandeling krijgt bij uw somatische klachten.

De dagbehandeling is in groepsverband. Uw mogelijkheden staan centraal; wat kunt u nog zelf en waar heeft u ondersteuning bij nodig? Met specialistische begeleiding zoals fysiotherapie en logopedie wordt gewerkt aan uw doelen. Zoals behouden van hetgeen u nog kunt, of indien mogelijk dit zelfs te verbeteren.

Voor wie?

U woont nog thuis en heeft behandeling nodig door de diagnose MS of Parkinson. Of u heeft een lichamelijke beperking bijvoorbeeld na een beroerte.

Wat wij bieden

U ontvangt therapie van onze behandelaren onder regie van de Specialist Ouderengeneeskundige in een groep lotgenoten.

U volgt 2 dagen per week een programma aan behandeling, gesprekken en activiteiten zoals het gezamenlijk doen van oefeningen. Alles is gericht op het verbeteren van uw lichamelijke klachten, waar mogelijk het remmen van achteruitgang en het leren omgaan met blijvende fysieke beperkingen.

Lotgenotencontact is hierbij een waardevolle aanvulling. U kunt praten met andere cliënten met vergelijkbare somatische aandoeningen en u kunt tips uitwisselen.

Samen met u zoeken we naar een passende behandeling. We leveren maatwerk en kijken naar uw behoeften. Wilt u ondersteuning en structuur in uw dag? Of zoekt u geheugentraining, fysiotherapie of logopedie?

Locatie en vervoer

De dagbehandeling is gehuisvest in Dagcentrum Op de Berg in verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort.

Vervoer kan worden vergoed via de zorgverzekering. Hierbij geldt een eigen risico. Of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vervoer wordt dan via de dagbehandeling geregeld.

Dagbehandeling somatiek aanvragen

Om in aanmerking te komen voor Dagbehandeling Somatiek heeft u een indicatie nodig van de Zorgverzekering of Wet langdurige zorg (Wlz).

De indicatie kan door de cliëntadviseur dagbehandeling aangevraagd worden. Zij bespreken graag de mogelijkheden.

Contact

Stuur een e-mail naar clientadviseur.dagbehandeling@beweging3.nl of bel met het Klant Contact Centrum via 033 – 469 20 20.

Soortgelijke zorg