Logopedisten

Logopedisten

Heeft u last van uw stem, spraak, taal, ademhaling of moeite met kauwen en/of slikken? De logopedisten van Beweging 3.0 helpen u bij deze problemen. Onder andere om de persoonlijke communicatie in al haar facetten, zoals stemgebruik, uitspraak, taal en gehoor, te herstellen en te onderhouden. Naast behandeling geeft de logopedist uw familie en andere mensen in uw naaste omgeving advies hierover. Doel hiervan is de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een van de mogelijkheden die we bieden is deelname aan een Afasiebehandel- en Parkinsonkoor. Bewoners en cliënten bij wie het spreken niet meer vanzelf gaat, ervaren dat zingen de communicatie positief beïnvloedt.

Andere expertgebieden

Slikproblemen kunnen het eten en drinken bemoeilijken. Door samen te kijken naar de mogelijkheden en uw wensen probeert de logopedist een passend(e) behandeling en/of advies te geven. Zo willen we ervoor zorgen dat u veilig kunt eten en zo lang mogelijk kunt genieten van maaltijden. Onze logopedisten hebben allemaal hun eigen specialisatie, zoals afasie, dementie, Parkinson, stemproblematiek (larynxmanipulatie), neurologische slikstoornissen, laryngectomie (tracheacanule), COPD en mondzorg. Bekijk hier een overzicht van onze logopedisten en hun expertises.

Vergoeding en afspraak maken

Als u op een locatie van Beweging 3.0 woont en zorg mét behandeling ontvangt dan wordt de logopedist ingezet zodra het nodig en wenselijk is. De behandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Woont u thuis of in een van onze woonzorgcentra en ontvangt u zorg zonder behandeling, dan heeft u soms een verwijzing van uw huisarts of de specialist Oudergeneeskunde nodig. Voor een afspraak met één van onze logopedisten kunt u een afspraak maken met ons Klant Contact Centrum. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de vergoeding van logopedie.
Klant Contact Centrum