Info voor verwijzers

Aanvragen tijdelijk of permanent verblijf

Voor (spoed)aanvragen voor permanent verblijf en zorg met of zonder behandeling in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen, dagbehandeling of crisiszorg kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum*. Zij kunnen u ook in contact brengen met de specialist ouderengeneeskunde of de behandelaren van Beweging 3.0.

Is er eerstelijnsverblijf nodig? Dan kunt u contact opnemen met het transferbureau van Meander Medisch Centrum via 033-8502737.

Beweging 3.0 maakt ook gebruik van Zorgdomein voor eerstelijnsverwijzingen, uitvoeringsverzoeken en verwijzingen door de specialisten ouderengeneeskunde.

*: Beweging 3.0 maakt gebruik van secure email zodat de maildomeinen @beweging3.nl, @welzin.nl, @indebuurt033.nl en leef3.nu beveiligd zijn.

Beweging 3.0 biedt woonzorg met en zonder behandeling voor:

Klant Contact Centrum
Zorgdomein

Aanvragen wijk- of gespecialiseerde verpleging

Wilt u wijkverpleging aanvragen in regio Eemland? In het Overzicht Wijkverpleegkundigen staat met wie u contact kunt opnemen.

Tevens is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met onze gespecialiseerde verpleegkundigen die thuis kunnen worden ingezet bij: jonge mensen met dementie en ouderen met dementie, neurologische aandoeningen, wondzorg, incontinentie, kanker en zorg in de laatste levensfase.

Behandelteam

Dagbehandeling

Beweging 3.0 biedt dagbehandeling voor mensen met:

  • dementie op oudere leeftijd
  • dementie op jongere leeftijd
  • de ziekte van Parkinson
  • een lichamelijke aandoening

Lees alles over dagbehandeling bij Beweging 3.0 

 

Point

Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt kan het zijn dat er in de thuissituatie of elders (bijvoorbeeld op een revalidatiecentrum of op een woonzorglocatie) zorg nodig is. Dit wordt door de transferverpleegkundige in gang gezet. Point wordt door de transferverpleegkundigen van Meander Medisch Centrum en Utrecht Medisch Centrum gebruikt om op een veilige manier (AVG proof) gegevens over te dragen naar Beweging 3.0.

  • De overdracht van revalidatiecliënten wordt door revalidatieconsulenten in behandeling genomen
  • De overdracht van toekomstige bewoners wordt door cliëntadviseurs in behandeling genomen
  • De overdracht van mensen thuis wordt door wijkverpleegkundigen in behandeling genomen