Woonzorg voor jonge mensen met dementie

Woonzorg voor jonge mensen met dementie

Is thuis wonen niet meer mogelijk? Dan biedt de Lisidunahof ondersteuning, zorg en behandeling in kleinschalige woongroepen. Naast contact met leeftijd- en lotgenoten, worden er in de woongroepen activiteiten aangeboden. Sport en beweging staan daarbij centraal. Ons verpleeghuis biedt, met haar afwisselende leefomgeving, daarvoor de ruimte. Wij zijn ons ervan bewust dat het een ingrijpende stap is om bij ons te komen wonen. Lisidunahof ondersteunt u en uw dierbaren bij het verwerken van deze stap en adviseert en helpt bij het nemen van deze en andere moeilijke beslissingen. Met vragen kunt u ook contact opnemen met ons kenniscentrum.

Kleinschalige woongroepen

In Lisidunahof woont u samen met negen tot twaalf bewoners in één van onze zeven woongroepen voor jonge mensen met dementie (30 – 65 jaar). Een vast team van deskundige zorgmedewerkers is dagelijks aanwezig om u te verzorgen en te ondersteunen bij datgene wat u nodig heeft. Het eten en het huishouden wordt gezamenlijk gedaan. Als u dat wenst, kunt u ook op uw kamer eten. Elke groep heeft een gemeenschappelijke huiskamer die sfeervol is ingericht. Daar is altijd iemand aanwezig. Ook vinden er activiteiten plaats waar u aan mee kunt doen. U woont in een eigen gestoffeerde kamer waar een hoog-laagbed en nachtkastje aanwezig zijn. Verder kunt u uw kamer met persoonlijke spullen aankleden die zorgen voor een gevoel van thuis. Sommige kamers hebben een eigen badkamer. Op andere kamers deelt u de douche met (een) andere bewoner(s). De omgeving sluiten we aan op uw beleving, door middel van meubels en voorwerpen die voor u herkenbaar zijn.

Vast team van deskundige zorgmedewerkers

Deskundige zorgmedewerkers zijn dagelijks op uw woongroep aanwezig om u te begeleiden. Vrijwilligers kunnen samen met u activiteiten ondernemen die u fijn vindt. Uw ritme, wensen en de manier waarop u benaderd wilt worden zijn daarbij leidend. Uw levensgeschiedenis is voor ons een belangrijke bron van informatie. Samen met u en uw omgeving proberen we die in kaart te brengen als u bij ons komt wonen. Wanneer u worstelt met de beperkingen die uw aandoening met zich meebrengt, kunt u een beroep doen op één van onze geestelijk verzorgers of psychologen. Uw contactpersoon, de eerstverantwoordelijk medewerker, legt de afspraken die u met ons maakt over de behandeling en begeleiding vast in het zorgleefplan, dat dagelijks als uitgangspunt gebruikt wordt bij het verlenen van de zorg. Naast de psycholoog bieden ook de andere behandelaren van Beweging 3.0. gespecialiseerde behandeling en begeleiding.

Soortgelijke zorg