Wonen op een zorglocatie

Wonen op een zorglocatie

Kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan bieden wij u een thuis in één van onze verpleeghuizen of woonzorgcentra. Daar biedt Beweging 3.0 u een laatste fase die zo aangenaam mogelijk is. Er is ruimte voor mooie belevenissen en aandacht voor zaken die in deze periode ertoe doen. Belangrijk is dat u daarbij zoveel mogelijk zichzelf kunt blijven. Het verhuizen naar een locatie van Beweging 3.0 kan voor u en uw omgeving een moeilijke stap zijn. Wij helpen u, samen met de mensen die belangrijk voor u zijn, stap voor stap met de verhuizing naar uw nieuwe woonomgeving en alles wat daarbij komt kijken.

Persoongerichte zorg

Op de locaties van Beweging 3.0 wordt dag en nacht persoonsgerichte zorg verleend. Uw wensen en uw manier van leven staan daarbij centraal. Beide vormen het uitgangspunt van het persoonlijk zorgleefplan dat samen met u wordt opgesteld. Dit plan wordt door alle medewerkers gebruikt bij het verlenen van de dagelijkse zorg. Als u dat wilt worden familie, mantelzorgers of vrienden actief betrokken bij het opstellen van het plan, evenals bij de zorg, behandeling en begeleiding. Daarnaast geven we u en uw omgeving informatie die kan helpen om zo goed mogelijk om te gaan met de situatie en lichamelijke, psychische en sociale ontwikkelingen die zich voor (kunnen gaan) doen. Om de communicatie soepel te laten verlopen, krijgt u een vaste contactpersoon. Laat hem of haar vooral weten wat u (niet) prettig vindt.

Cliëntportaal

Via het beveiligde Cliëntportaal krijgt u, of iemand anders als u dat wilt, toegang tot uw zorgdossier, waarin onder andere uw zorgleefplan te vinden is. Daarnaast is het ook mogelijk in het portaal berichten en notities te plaatsen, afspraken te maken en activiteiten vast te leggen. Wenst u meer informatie hierover of heeft u inhoudelijke vragen over de zorg? Dan kunt u uw contactpersoon benaderen. Zij verstrekt ook de inloggegevens aan u. Belangrijk is dat u de gebruiksvoorwaarden gelezen heeft voordat u met het Cliëntenportaal aan de slag gaat. Om het portaal te activeren kunt u gebruik maken van deze handleiding. Technische vragen kunt u stellen aan Caren Support. En komt u er niet uit, stel dan uw vraag via e-mail: clientportaal@beweging3.nl.

Locaties

Het is afhankelijk van uw zorgindicatie op welke locatie u kunt wonen. Elk verpleeghuis en woonzorgcentrum biedt eigen zorg en faciliteiten passend bij uw zorgbehoefte. Ook vinden wij het belangrijk dat de sfeer bij u past.

Als u op een van onze locaties woont, dan ontvangt u  jaarlijks het gratis lidmaatschap van Leef3.nu . Daarmee kunt u gebruik kunt maken van een aantal handige diensten, zoals de opticien of een massage.

Voor de zorg die Beweging 3.0 levert op haar zorglocaties zijn landelijke Algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze hier over Beweging 3.0 | verantwoording.

Bekijk alle locaties

Plaatsing regelen

Wilt u komen wonen op een van onze zorglocaties? Dan heeft u een indicatie voor ‘wonen met verblijf’ nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Beweging 3.0 kan u helpen om een indicatie aan te vragen.

Kosten

De kosten voor de zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. U betaalt daarnaast een, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage. Hiervoor ontvangt u een factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kunt u zelf berekenen met de handige rekenmodule. Vragen over uw factuur kunt u stellen aan het CAK. Lees hier onze brochure Wonen bij Beweging 3.0: Hoe is het geregeld met de vergoedingen? Hierin staat wat u van ons mag verwachten als het gaat om zorg, behandeling en dienstverlening. En ook andersom: wat wij van u als bewoner verwachten.

Bekijk de prijslijst voor wasgoed via: Prijslijst 2024 – Bewonerswas incl. btw.

Daarnaast kunt u hier de 10 Top Tips bekijken om u te helpen bij het kopen van uw kleding.

Als u op een van onze locaties woont, dan ontvangt u  jaarlijks het gratis lidmaatschap van Leef3.nu. Daarmee kunt u gebruik kunt maken van een aantal handige diensten, zoals de opticien of een massage.

Contact

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom wonen op een van de woonzorgcentra of verpleeghuizen van Beweging 3.0? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Zij kunnen u bijvoorbeeld informeren of er een wachtlijst is bij de locatie van uw voorkeur. Ook brengen zij u graag in contact met onze cliëntadviseurs, bijvoorbeeld voor een bezichtiging of hulp bij uw indicatieaanvraag.

Verhuizen

De verhuizing starten wij met een bezoek in de thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing van een bewoner naar een van onze locaties. Zo’n kort bezoek levert erg veel op voor zowel de bewoner en diens familie, als voor het zorgteam; we leren de toekomstige bewoner beter kennen. Daarnaast draagt het bij aan de start van vertrouwen, en aan de start van een goede samenwerking met naasten, samenzorg noemen wij dat.

Welke zorg verlenen wij aan u?