Dagbehandeling

Dagbehandeling - train uw vaardigheden in een groep

Beweging 3.0 biedt dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge en oudere leeftijd, de ziekte van Parkinson of een lichamelijke aandoening. Door de gerichte behandeling kunt u langer verantwoord thuis blijven wonen.

Als u start bij de dagbehandeling heeft u een op maat gemaakt behandelplan met concrete behandeldoelen. Deze doelen geven focus en bepalen welke behandeling u krijgt op de dagbehandeling. Na de eerste zes weken bespreken wij met elkaar het behandelplan. Dit is ook het moment om uw eerste ervaringen met ons te delen. Vervolgens is er elk half jaar een multidisciplinair overleg. In dit overleg bespreken wij samen uw behandelplan en wordt deze geactualiseerd

Wanneer kunt u bij ons terecht?

U kunt al in een vroeg/passend stadium van uw ziekteproces bij ons terecht. Wij kunnen u, door gerichte behandeling, helpen om uw vaardigheden te behouden of achteruitgang te vertragen.  Denk hierbij aan spraaktraining door een logopedist of mobiliteit training van een fysiotherapeut.

Dagcentrum voor mensen met Parkinson, dementie of een lichamelijke aandoening:

Locatie: Op de Berg in Amersfoort (op het terrein van Verpleeghuis De Lichtenberg)

Wat maakt ons anders?

 • U krijgt een concreet behandelplan afgestemd op uw situatie. We bespreken het samen en houden het actueel.
 • Onze behandelaren zijn aanwezig op de locatie.
 • We besteden aandacht aan lotgenotencontact. Er ontstaan mooie gesprekken die herkenning oproepen en ondersteuning bieden.
 • Wij hebben niet alleen oog en hart voor u, maar ook voor uw mantelzorger.
 • We werken nauw samen met o.a. wijk-, neurologie- en parkinson verpleegkundigen, casemanagers en huisartsen.

Dagcentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd:

Locatie: Lisidunahof in Leusden

Wat maakt ons anders?

 • Ruim 30 jaar ervaring met het begeleiden van jonge mensen met dementie.
 • U kunt bij ons terecht met elke vorm van dementie.
 • U krijgt een concreet behandelplan. We bespreken het samen en houden het actueel.
 • Onze behandelaren zijn aanwezig op de locatie.
 • We besteden aandacht aan lotgenotencontact. Er ontstaan mooie gesprekken die herkenning oproepen en ondersteuning bieden.
 • Wij hebben niet alleen oog en hart voor u, maar ook voor uw mantelzorger.
 • We werken nauw samen met o.a. UMC Amsterdam, casemanagers dementie en huisartsen.

Ervaring van dhr. ter Beek

“Door de dagbehandeling heb ik opnieuw leren praten.”

Dhr. ter Beek

Lees hier de ervaringen van dhr. ter Beek (74 jaar). Hij bezoekt inmiddels drie jaar dagbehandeling Op de Berg in Amersfoort en is zeer tevreden: “Er heerst een ongelooflijke fijne sfeer; rustig en ontspannen”.

We investeren in eigen regie, in meedoen en autonomie. Samen werken we aan behoud van zelfredzaamheid.

Rondleiding

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan via het telefoonnummer 033 469 20 20 of per mail. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Contact

Dagcentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd
Adres: Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden

Dagcentrum voor mensen met Parkinson, dementie of een lichamelijke aandoening
Adres: Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort (op het terrein van Verpleeghuis De Lichtenberg)

Tel: 033 469 20 20
Mail: clientadviseur.dagbehandeling@beweging3.nl

Bel mij terug

Veelgestelde vragen

Op de Berg in Amersfoort

voor mensen met de diagnose dementie of parkinson of een lichamelijke aandoening

Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort (Verpleeghuis De Lichtenberg)

…………………………………………………………………………………..

Lisidunahof in Leusden

voor jonge mensen met dementie

Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden

Om deel te kunnen nemen aan de dagbehandeling is een behandelindicatie vanuit zorgverzekeringswet (ZvW) de of Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig. De aanvraag voor de ZVW loopt via de huisarts en/of zorgverzekeraar. Ook geldt voor sommige zorgverzekeraars dat er vooraf een machtiging nodig is om te kunnen starten met dagbehandeling.

De cliëntadviseur helpt bij het aanvragen van de indicatie.

Hieronder leggen wij uit hoe de aanmelding per situatie verloopt:

Dagbehandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw):

Als u aanspraak wilt maken op dagbehandeling vanuit de ZvW ontvangt u zorg vanuit de Geneeskundig Zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). In dit geval heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Er is een jaarlijks eigen risico van kracht. Op dit moment is dat € 385,- per jaar. Deze wordt aangesproken als die nog niet door u is verbruikt. Daarnaast kunnen eigen bijdrages geheven worden, afhankelijk van uw situatie. Dit is per zorgverzekeraar anders.

Het vervoer naar de dagbehandeling en weer naar huis wordt geregeld via uw zorgverzekering. De cliëntadviseur helpt bij het aanvragen van de indicatie.

Dagbehandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), op basis van een CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz): 

Wordt dagbehandeling gefinancierd vanuit de WLZ dan heeft u een CIZ indicatie nodig. Afhankelijk van de wettelijke regeling en uw situatie wordt de hoogte van uw eigen bijdrage bepaald. Via de website CAK kunt u berekenen wat de hoogte is van uw eigen bijdrage. De cliëntadviseur helpt bij het aanvragen van de indicatie. Vanuit de WLZ is er een wettelijke eigen bijdrage.

Het vervoer naar de dagbehandeling en weer naar huis wordt geregeld door ons, u hoeft hier niets voor te doen.

U kunt op twee manieren dagbehandeling ontvangen: uit de Zorgverzekeringswet en WLZ.  In het eerste geval is een verwijzing van de huisarts nodig, in het tweede geval een indicatie vanuit het CIZ. Wij helpen u graag bij het regelen van dagbehandeling, omdat we begrijpen dat er veel informatie op u afkomt.

Ja. Het is afhankelijk van het type dagbehandeling wie het vervoer regelt. Ontvangt u dagbehandeling vanuit de zorgverzekeringswet dan regelt uw zorgverzekeraar het vervoer. Vanuit de WLZ regelen wij uw vervoer.

Al eerder dan u denkt. U kunt al in een vroeg/passend stadium van uw ziekteproces bij ons terecht. Juist dan kunnen wij u, door gerichte behandeling, helpen om uw vaardigheden te behouden of achteruitgang te vertragen.

Op onze locatie Lisidunahof in Leusden bieden wij dagbehandeling aan voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Wij zijn een expertisecentrum met ruim 30 jaar ervaring met het begeleiden van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Op onze locatie Op de Berg in Amersfoort zijn wij een expertisecentrum voor Parkinson. Wij bieden vijf dagen per week zorg in een groep aan en hebben gespecialiseerde Parkinson behandelaren in dienst. Daarnaast bieden wij ook dagbehandeling voor mensen met de ziekte (beginnende) dementie en een lichamelijke beperking (o.a. COPD, CVA).

Dagbesteding heeft als doel om structuur en een zinvolle dag te bieden, waarbij de nadruk ligt op gezelligheid en ontspanning. Bij dagbehandeling is dit ook belangrijk, echter ligt de nadruk op de de behandeling. U traint uw vaardigheden zodat u deze behoud of achteruitgang vertraagt. Denk hierbij aan spraaktraining door een logopedist of mobiliteit training van een fysiotherapeut. Ook zijn de activiteiten die de medewerkers dagbehandeling aanbieden gericht op de uw vaardigheden zodat u langer verantwoord thuis kunt blijven wonen.

Start van de dag:

U komt met een taxi(bus) naar onze locatie. Wij ontvangen u om 9.30 uur (Lisidunahof)  of 10 uur (Op de Berg). We starten de dag met een kopje koffie en nemen de actualiteiten door.

Behandeling:

Daarna volgt behandeling door bijvoorbeeld de fysiotherapeut of logopedist. Afhankelijk van uw doel.

Ochtendactiviteit:

De medewerkers Dagbehandeling organiseren in de ochtend ook een activiteit die leuk is en gericht is op het trainen van vaardigheden.

Lunch:

Rond 12.30 uur gaan we samen lunchen. Als u kan, helpt u mee om soep te maken of de tafel te dekken. Na de lunch is er ruimte om te rusten of iets voor uzelf te doen.

Middagprogramma:

In de middag gaan we weer op een leuke manier vaardigheden oefenen. Er wordt een activiteit gekozen die aansluit bij de behoefte van de groep. Plezier en samen staan voorop.

Weer naar huis:

U wordt tussen 15.30 (Lisidunahof) en 16.00 (Op de Berg) weer opgehaald door een taxi(bus).

Wij bieden elke dag dagbehandeling. In principe ontvangen wij u graag minimaal twee dagen per week. Dit omdat wij weten dat het nodig is om uw vaardigheden te trainen, waardoor u langer thuis kunt wonen. We kijken daarbij altijd naar uw thuissituatie en wat u nodig heeft.

Mocht u eerst willen wennen en ervaren, dan is het mogelijk om te starten met één dag.

Afhankelijk van uw behandeldoelen ontvangt u een multidisciplinaire behandeling. Bij ons in dienst zijn:

 • fysiotherapeuten
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • psychologen
 • muziektherapeuten
 • psychomotorische therapeuten

Zij verzorgen behandeling in een groep op de dagbehandeling.

U kunt uw bezoekdag tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Dit doet u door een mail of whatsapp bericht te sturen naar het dagcentrum dat u bezoekt.

Als u de afspraak niet tijdig afzegt (tenminste 24 uur van tevoren) zijn wij genoodzaakt u een factuur te sturen van € 32,50 per dagdeel.

Zie ook artikel 4.8 in onze Algemene Voorwaarden.

Neem contact op

MM slash DD slash JJJJ
ivm vergoeding
Waar vraagt u onze hulp voor?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.