Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Beweging 3.0 is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Als deze voorwaarden worden gewijzigd zal dit via de website van Beweging 3.0 bekend worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van Beweging 3.0 (www.beweging3.nl) en alle andere sites die door middel van links aan de website van Beweging 3.0 zijn verbonden. Door contact te leggen en te houden met de website van Beweging 3.0 stemt u in met deze voorwaarden.

De website van Beweging 3.0 en alle informatie, beelden, merken, logo’s en iconen met betrekking tot Beweging 3.0 en haar diensten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website van Beweging 3.0 bekende gegevens. Beweging 3.0 kan niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Beweging 3.0 kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van Beweging 3.0 en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Beweging 3.0 heeft het recht om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Beweging 3.0 sluit elke aansprakelijkheid voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het, al dan niet succesvol, contact leggen en gebruiken van de website van Beweging 3.0 of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de website uit.

Links

De website van Beweging 3.0 bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Beweging 3.0 geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom
Beweging 3.0 is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te veelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.