Verpleging en verzorging bij u thuis

Verpleging en verzorging aan huis

Heeft u of uw naaste professionele zorg aan huis nodig? De wijkteams van Beweging 3.0 geven u de zorg, verpleging of begeleiding die u nodig heeft, thuis in uw eigen omgeving. De teams wijkverpleging bestaan uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij helpen bij:

 • Toedienen van medicijnen en sondevoeding
 • Persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden)
 • Gespecialiseerde zorg zoals wondverzorging en incontinentie

Zorgplan op maat

Om gebruik te kunnen maken van thuiszorg heeft u een zorgindicatie nodig. Onze wijkverpleegkundigen helpen u hierbij. Samen met u bespreken zij welke zorg er nodig is. Indien gewenst kunnen familie, mantelzorgers of vrienden hierbij worden betrokken. Zo krijgt u een op maat gemaakt zorgplan.

Vast aanspreekpunt

Met uw vaste contactpersoon kunt u alles bespreken; hij of zij coördineert de zorg die nodig is. De verpleegkundige en verzorgende komen op de afgesproken momenten bij u thuis. Wij werken intensief samen met de huisarts en eventuele gespecialiseerde wijkverpleegkundigen of behandelaren. Ook vrijwilligers en/of mantelzorgers worden bij de zorg en begeleiding betrokken.

Verandert uw zorgbehoefte? Dit kunt u bespreken met de wijkverpleegkundige. Indien er naast zorg ook andere hulp of ondersteuning nodig is, dan regelt de wijkverpleegkundige dit samen met het sociale wijkteam van uw gemeente.

Thuiszorg aanvragen?

Wilt u meer weten of wijkverpleging aanvragen? En woont u in een van onderstaande gemeentes?

 • Amersfoort
 • Baarn
 • Bunschoten
 • Hoevelaken
 • Leusden
 • Nijkerk
 • Soest
 • Woudenberg

Wij bespreken graag de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar Klantcontactcentrum@beweging3.nl
of bel met het Klant Contact Centrum via:

033 – 469 20 20

Gespecialiseerde verpleging

Uw ziektebeeld roept mogelijk veel vragen en zorgen op. Bij uzelf en wellicht ook bij uw omgeving. Daar helpt Beweging 3.0 u graag bij. Met het geven van informatie, begeleiding of advies over aanvullende zorg. Ons team gespecialiseerde verpleegkundigen heeft kennis van:

 • Dementie (jonge mensen en ouderen)
 • Neurologische aandoeningen
 • Wondbehandeling
 • Incontinentie
 • Kanker
 • Zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg)

Met de gespecialiseerde verpleegkundige bespreekt u waar u tegenaan loopt. Zij geven u advies en voorlichting en bekijken hoe zij u het beste kunnen begeleiden. Eventueel samen met andere zorgverleners, vrijwilligers en/of familie, mantelzorgers en vrienden.

Overzicht gespecialiseerde zorg

Technische hulpmiddelen

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk veilig thuis kunt wonen, kunnen wij (technische) hulpmiddelen inzetten. Zoals hulpmiddelen voor het;

 • Aan- en uittrekken van steunkousen
 • Druppelen van uw ogen
 • Alarmeren van personen in een noodsituatie

Hier kunnen wij onze zorg op aansluiten. De inzet van middelen kan bijdragen aan uw zelfredzaamheid en daarnaast kan de wijkverpleging aandacht geven aan die dingen die voor u echt belangrijk zijn. U schaft deze verpleeg- en hulpmiddelen zelf aan via een leverancier. De vergoeding van het hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgvraag en zorgverzekeraar. Onze verpleegkundigen geven u hierover graag advies.

De verpleegkundigen en verzorgenden van Beweging 3.0 werken zelf ook met (technische) hulpmiddelen die het werk vergemakkelijkt en de kwaliteit helpt verbeteren. Zoals;

 • Zorg op Afstand (beeldbellen)
 • Inzet medicijndispenser

Zorg zonder verblijf

Woont u in een aanleunwoning of in de nabijheid van een woonzorglocatie van Beweging 3.0? En heeft u een zorgprofiel van 4 of hoger? Dan kunt u in aanmerking komen voor ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT), waarbij de benodigde zorg en ondersteuning 24 uur per dag op afroep beschikbaar is. Daardoor is de begeleiding en verzorging altijd dichtbij als u dat nodig heeft. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook aan het verzorgen van maaltijden, koffie en thee, hulp bij het huishouden en deelname aan allerlei activiteiten.

Meer weten? Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 033 – 469 20 20

Kosten thuiszorg

De kosten voor wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, u hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Beweging 3.0 heeft met bijna alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Ook kunt u mogelijk aanspraak maken op Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Persoonsgebonden budget. U kunt dit bespreken met de wijkverpleegkundige.

Neem contact op

Cliëntenraad

De cliënten van de wijkverpleging hebben een eigen cliëntenraad. U leest hier meer over op de pagina: Over Beweging 3.0 – Medezeggenschap.

Bekijk ook het Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Wijkverpleging.

Overzicht zorgaanbod