Tijdelijk verblijf op een zorglocatie

Tijdelijk verblijf op een zorglocatie

Kunt u tijdelijk niet thuis wonen? In verband met een medische noodzaak of omdat uw mantelzorger(s) even niet beschikbaar zijn? Dan biedt Beweging 3.0 tijdelijke vormen van verblijf aan. Na een indicatie en afhankelijk van de zorgbehoefte bent u welkom op één van onze zorglocaties. Daar ontvangt u tijdelijk de zorg, en eventueel, behandeling die nodig is. Vooraf worden locatie, verblijfperiode en benodigde zorg besproken. Het streven is dat u veilig en zo zelfstandig mogelijk weer naar huis kunt of dat er een andere geschikte plek voor u wordt gezocht. Hieronder leest u welke tijdelijke vormen van verblijf we aanbieden. Daar vindt u ook onze voorwaarden, mogelijkheden voor vergoeding en aanmelding.