Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf bij Beweging 3.0

Is er een medische noodzaak dat u tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld omdat u gevallen bent, na een ziekenhuisopname of revalidatie? Dan biedt Beweging 3.0 eerstelijnsverblijf aan in De Lichtenberg. Bij eerstelijnsverblijf woont u tijdelijk op een zorglocatie en ontvangt u de nodige zorg. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van de zorglocatie. Ons eerstelijnsverblijf is gericht op voldoende herstel zodat u daarna weer terug kunt naar huis. Veilig en zo zelfstandig mogelijk.

Aanvraag via transferbureau

Om in aanmerking te komen voor eerstelijnsverblijf moet uw huisarts of het ziekenhuis contact opnemen met het transferbureau van ziekenhuis Meander. In samenspraak wordt afgewogen of eerstelijnsverblijf noodzakelijk en passend is. Als er onverwachts en acuut 24 uurszorg en -toezicht nodig is, dan kan crisiszorg worden ingeschakeld. Indien eerstelijnsverblijf nodig is, dan wordt op Verwijshulp (openbaar) of Zorgspoor (niet openbaar) gekeken waar op dat moment geschikte plekken zijn. Als dat bij Beweging 3.0 is, dan neemt het transferbureau contact met ons op. Zodra u bij ons aangemeld wordt, nemen de cliëntadviseurs de begeleiding over. Er wordt nauw met elkaar samengewerkt om de overgang naar een van onze eerstelijnsverblijven snel en zorgvuldig te begeleiden. Na uw opname volgt er (doordeweeks) binnen 48 uur een kennismakingsgesprek met de specialist ouderengeneeskunde of vervangend huisarts. Dan wordt besproken welke zorg, en eventuele behandeling, nodig is. Dit wordt vastgelegd in een zorgleefplan en regelmatig met u, en een eventuele contactpersoon, besproken. De aanvrager van het eerstelijnsverblijf blijft eindverantwoordelijk voor de zorg die u ontvangt.

Vergoeding

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

Naar huis of een andere plek

De duur van het eerstelijnsverblijf is maximaal twaalf weken. Na zes weken wordt in overleg met de arts en coördinerend verpleegkundige bekeken of verlenging met zes weken nodig is. Het is altijd ons streven dat u, voldoende hersteld, weer veilig naar huis kunt. Als u op krachten bent gekomen en het mogelijk is weer naar huis te gaan, dan geven we advies bij het organiseren van eventuele ondersteuning. Denk aan verpleging bij u thuis, hulpmiddelen en het voortzetten van de behandeling. Het is daarbij belangrijk dat u zelf thuis, indien mogelijk, mantelzorg inschakelt. We spreken duidelijk af wat wij voor u doen en welke zaken u zelf regelt.