Crisiszorg

Crisiszorg

Als thuis wonen niet meer verantwoord is en u onverwachts en acuut permanent zorg en –toezicht nodig heeft,  kan crisiszorg nodig zijn. Crisiszorg is zorg die binnen 24 uur ingezet moet worden, bijvoorbeeld als een gezondheidssituatie plotseling verandert. Hierbij is het veiligheidsaspect bepalend. Denk aan iemand met dementie die is gevallen. Of een mantelzorger die opgenomen moet worden in het ziekenhuis terwijl deze 24 uurs toezicht geeft. Heeft u crisiszorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op de crisiszorg van Beweging 3.0.

Aanmelding via huisarts of medisch specialist op basis van criteria
Om in aanmerking te komen voor crisiszorg moet u aan de volgende vier criteria voldoen:

  • degene die crisiszorg nodig heeft, heeft een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie). Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat deze persoon binnen twee weken met terugwerkende kracht per opnamedatum een Wlz-indicatie krijgt;
  • er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering;
  • degene voor wie crisiszorg wordt aangevraagd loopt gevaar;
  • binnen 24 uur is intramurale zorg (zorg op een zorglocatie) noodzakelijk.

Tevens kunt u het stroomschema op de website van het Zilveren Kruis bekijken om te zien wanneer u in aanmerking komt voor crisiszorg. Indien crisiszorg nodig is, kan uw huisarts of medisch specialist contact met Beweging 3.0 opnemen. Is er geen sprake van crisis maar wel spoed, dan kunt u ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum.

 

Opname
Zodra iemand bij ons aangemeld wordt, neemt de cliëntadviseur de begeleiding over. Er wordt nauw met elkaar samengewerkt om de overgang naar onze crisiszorg snel en zorgvuldig te begeleiden. Na uw opname volgt er (doordeweeks) binnen 24 uur een kennismakingsgesprek met de specialist ouderengeneeskunde. Dan wordt besproken welke zorg en behandeling nodig zijn. Dit wordt vastgelegd in een zorgleefplan en regelmatig met u, en een eventuele contactpersoon, besproken. De specialist neemt de verantwoordelijkheid voor de zorg over van uw huisarts.

Vergoeding
Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt wordt de crisiszorg vergoed vanuit de Wmo, Wlz of basiszorgverzekering.

Geschikte andere plek
De duur van crisiszorg is maximaal twee weken. Onze cliëntadviseur ondersteunt u, samen met uw familie, om zo snel mogelijk een geschikte, andere plek voor u te vinden.