Revalidatiezorg voor ouderen

Revalidatiezorg voor ouderen

Na een operatieve ingreep of bij gezondheidsklachten heeft u mogelijk tijdelijk extra zorg en behandeling nodig. Beweging 3.0 biedt revalidatiezorg aan ouderen – oftewel geriatrische revalidatiezorg – in een aangename en stimulerende omgeving. Onze behandeling en begeleiding zijn gericht op voldoende herstel zodat u straks weer terug kunt naar huis. Veilig en zo zelfstandig mogelijk. Vooraf maken we, samen met het ziekenhuis, een inschatting of revalidatie voor u haalbaar is. Indien de revalidatie bij Beweging 3.0 plaatsvindt neemt de transferverpleegkundige contact op met ons en zet uw gegevens (op een veilige manier) in Point. We werken nauw met elkaar samen waardoor een overgang naar een van onze revalidatieafdelingen snel en zorgvuldig wordt begeleid.

Locaties

Voor revalidatie bij Beweging 3.0 kunt u terecht op zorglocatie De Pol  in Nijkerk of op onze (revalidatie)afdeling in het Meander Medisch Centrum. Bij De Pol kunt u onder andere terecht na een orthopedische ingreep, een beroerte, met Parkinson of andere neurologische aandoeningen die te maken hebben met het verouderingsproces. Voor revalidatie bent u ook welkom in het Meander ziekenhuis. Daar bieden we tevens revalidatiezorg voor ouderen met COPD. Op beide locaties verblijft u in een eenpersoonskamer met eigen sanitair. Ook kunt u gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte voor een kop koffie of het gebruiken van de maaltijden. Bezoek is welkom, al vragen we hen wel respect te hebben voor uw behandeltijden.

Eerstelijnsverblijf

Op de revalidatieafdeling van De Pol is, in overleg, ook ruimte voor eerstelijnsverblijf.

Infuustherapie

Het is mogelijk om Infuustherapie te bieden. Lees hier meer over Infuustherapie.

Persoonlijk revalidatieplan

Komt u bij ons revalideren? Dan stelt ons revalidatieteam samen met u, en eventueel een contactpersoon vanuit de familie, een persoonlijk revalidatieplan op. Daarin staan uw doelen centraal. We stellen vast welke behandeling en zorg nodig zijn om daarnaar toe te werken. De behandeling en het plan worden gedurende de revalidatie regelmatig met u besproken. Het is altijd ons streven dat u, voldoende hersteld, weer naar huis kunt. Gedurende het revalidatieproces komen we erachter of dat haalbaar is. Soms lukt dat niet. Dat kan een grote teleurstelling zijn. Onze cliëntadviseur ondersteunt u dan, samen met uw familie, om een geschikte andere plek voor u te vinden.

Zorg en behandeling

Ons revalidatieteam bestaande uit zorgmedewerkers en behandelaren helpt u zo goed mogelijk te herstellen. De specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts revalidatie, is verantwoordelijk voor de behandeling. Afhankelijk van het revalidatieprogramma worden ook de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog betrokken. Zowel de verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren helpen u om zoveel mogelijk handelingen, die u normaal thuis ook doet, weer zelfstandig te kunnen. Denk aan wassen en aankleden, naar het toilet gaan of een stukje wandelen. Daarvoor krijgt u therapie in onze oefenruimtes. Hier is speciale apparatuur aanwezig. Zelf veel oefenen en op tijd rusten, dragen bij aan uw herstel.

Vergoeding

Revalidatiezorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekering voor de vergoeding.

Weer naar huis

Als het mogelijk is weer naar huis te gaan, dan helpen we bij het organiseren van eventuele ondersteuning. Denk aan verpleging bij u thuis, hulpmiddelen en het voortzetten van de behandeling. We spreken duidelijk af wat wij voor u doen en welke zaken u zelf moet regelen.