Woonzorg voor mensen met het syndroom van Korsakov

Woonzorg voor mensen met het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening als gevolg van ernstig vitamine B1 gebrek en is meestal het gevolg van alcoholverslaving. Een gedeelte van de hersenen is aangetast waardoor verlies van korte termijn geheugen en vaardigheden ontstaat. Daarom lukt het vaak niet meer gewone dagelijkse handelingen te verrichten en voor uzelf te zorgen. Is thuis wonen voor u niet meer mogelijk? Dan biedt Verpleeghuis De Lichtenberg professionele zorg en begeleiding in twee kleinschalige woongroepen die tezamen De Uitkijk vormen; een actieve groep van acht bewoners en een groep met twaalf bewoners die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben. U komt te wonen in de groep die het beste aansluit bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden. De wens of het vermogen zelfstandig te zijn is daarbij leidend. Dit wordt in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en andere zorgverleners en behandelaren besloten. Als u bij ons woont mag u geen alcohol gebruiken.

Wij zijn ons bewust dat het een ingrijpende stap is om bij ons te komen wonen. Onze medewerkers ondersteunen u en eventuele dierbaren bij het verwerken van deze stap en adviseren en helpen bij het nemen van deze en andere moeilijke beslissingen. Ook kunt u contact opnemen met het Korsakov kenniscentrum. waarbij Beweging 3.0 is aangesloten.

Woongroep De Uitkijk

De Uitkijk heeft twee gemeenschappelijke huiskamers met woonkeuken die sfeervol zijn ingericht.
Bij de actieve groep staat het huishouden centraal. Daar zorgen de bewoners elke dag, onder begeleiding, zelf voor de boodschappen en de maaltijd. Er wordt gezamenlijk gegeten. Ook de bewoners die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben eten gezamenlijk. Voor hen wordt elke dag gekookt.
U woont in een eigen gestoffeerde kamer waar een hoog-laagbed, kledingkast, nachtkastje en persoonsalarmering aanwezig zijn. Verder kunt u uw kamer met persoonlijke spullen aankleden die zorgen voor een gevoel van thuis. Sommige kamers hebben een eigen badkamer. Op andere kamers deelt u de douche met (een) andere bewoner(s). Binnen en buiten de locatie kunt u zich vrij bewegen.

Individueel dagprogramma

Alle bewoners van De Uitkijk vullen hun dag zinvol in met behulp van een individueel dagprogramma en passende activiteiten. Denk aan koffie drinken, zwemmen, schilderen of tafeltennissen. We kijken welke dagbesteding het beste bij u past en geven daar samen invulling aan. Met kleine stapjes leren we u, onder begeleiding, weer kleine handelingen zelfstandig te verrichten, zoals bijvoorbeeld koffie zetten en schoonmaken.

Deskundige zorgmedewerkers

Bij De Uitkijk is een vast team van deskundige zorgmedewerkers overdag en ’s avonds aanwezig om u te begeleiden en te ondersteunen bij datgene wat u nodig heeft. ’s Nachts is zorg in te roepen via persoonsalarmering. Op beide groepen kunnen vrijwilligers samen met u activiteiten ondernemen die u fijn vindt. Een actief dagprogramma is daarbij het uitgangspunt.

Verantwoordelijkheid over de medische zorg

Als u bij ons komt wonen neemt de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor de medische zorg over van uw huisarts. De specialist werkt samen met de behandelaren van Beweging 3.0. Zij ondersteunen u bij alle zorgvragen. Tevens ontvangt u tandzorg en -behandeling van Omnios. Uw contactpersoon, de eerstverantwoordelijke medewerker, legt de afspraken die u met ons maakt over de behandeling en begeleiding vast in het zorgleefplan, dat dagelijks als uitgangspunt geldt bij het verlenen van de zorg.