Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten

Heeft u moeite met (veilig) bewegen of uw lichamelijke houding? Verliest u snel uw evenwicht? Of bent u aan het herstellen na een operatie? Dan kunnen onze fysiotherapeuten u door middel van oefentherapie en adviezen ondersteunen zodat uw klachten verminderen en verdere achteruitgang zoveel mogelijk voorkomen wordt. Ook leren we u om weer zelfstandiger te worden en tegelijkertijd om te gaan met het verlies van uw mobiliteit. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen. Hierbij is vaak sprake van complexe gezondheidsproblematiek die vraagt om een behandeling op maat, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Binnen het team zijn de specialismes geriatrische, psychosomatische fysiotherapie, oedeem therapie en valpreventie/loopvaardigheid aanwezig. De fysiotherapeuten van Beweging 3.0 werken nauw samen met bewegingsagogen. Zij helpen bij het activeren en optimaliseren van uw beweeggedrag en beweegvaardigheid, zowel individueel thuis en op onze zorglocaties en in groepsverband tijdens onze dagbehandeling.

Uitleg en voorlichting

Naast behandeling adviseren en begeleiden de fysiotherapeuten u, uw familie en eventueel andere mensen uit uw naaste omgeving met betrekking tot het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers en dagelijkse handelingen. Ook geven zij advies over voorzieningen, zoals aangepaste schoenen, prothesen en loophulpmiddelen.

Vergoeding en afspraak maken

Als u op een locatie van Beweging 3.0 woont en zorg mét behandeling ontvangt dan wordt de fysiotherapeut ingezet zodra het nodig en wenselijk is. De behandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Woont u thuis of in een van onze woonzorgcentra en ontvangt u zorg zonder behandeling, dan heeft u soms een verwijzing van uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde nodig. Voor een afspraak met één van onze fysiotherapeuten kunt u een afspraak maken met ons Klant Contact Centrum . Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de vergoeding van fysiotherapie. Bekijk hier het overzicht van onze fysiotherapeuten met hun bijbehorende expertise.
Klant Contact Centrum