Maatschappelijk werkers

Maatschappelijk werkers

Heeft u een vraag of loopt u tegen zaken aan waar u niet uit komt? De maatschappelijk werkers van Beweging 3.0 geven ondersteuning bij problemen die u kunt ervaren wanneer u in toenemende mate afhankelijk wordt. Zij helpen u bij het zoeken naar de oorzaak van het probleem en een goede oplossing, zodat u de regie over uw leven weer terug kunt krijgen. Eerst maken we kennis. Dat kan op een zorglocatie of bij u thuis. De maatschappelijk werker geeft individuele begeleiding aan u, maar desgewenst ook aan mantelzorgers, familie en betrokkenen. De maatschappelijk werkers begeleiden ook gespreksgroepen voor partners van (jonge) mensen met dementie en cliënten die bij Beweging 3.0 revalideren. Ook kan de maatschappelijk werker worden ingeroepen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. Wenst u dit te bespreken? Geeft u dit dan aan bij uw wijkverpleegkundige. Zij kan dan contact opnemen met de maatschappelijk werker.

Ondersteuning bij vragen

De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij vragen als:
  • hoe ga ik ermee om dat ik steeds minder kan?
  • hoe blijf ik zo zelfstandig mogelijk en kan ik daar hulp bij krijgen?
  • hoe ga ik om met mijn gevoel van eenzaamheid?
  • wie kan me helpen bij het oplossen van mijn financiële problemen?
  • wat moet ik doen nu mijn kinderen het niet meer met elkaar eens zijn?
  • houden mijn partner en mijn kinderen het wel vol als mijn mantelzorgers?
  • wat mag ik van de mensen om me heen vragen?
  • als ik plotseling in de war ben of mijn gezondheid ineens verslechtert, bij wie kan ik dan terecht?
  • wat komt er allemaal bij kijken nu ik verhuis naar een verpleeghuis?

Vergoeding en afspraak maken

Maatschappelijk werk valt niet onder de ziektekostenverzekering. Als u op een van onze locaties zorg mét behandeling ontvangt,  is maatschappelijk werk wel inbegrepen.  Wenst u een afspraak met één van onze maatschappelijk werkers? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum Als u thuis woont of op een van onze locaties en geen behandeling ontvangt, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde nodig. Deze kan u ook informeren over de eventuele mogelijkheden voor vergoeding via de Wmo.
Klant Contact Centrum