Ergotherapeuten

Ergotherapeuten

Zijn er dagelijkse activiteiten die moeizaam gaan, zoals aankleden, wassen of boodschappen doen? Bijvoorbeeld door lichamelijke en psychische problemen of bij revalidatie. Of bent u bang om te vallen? De ergotherapeuten bij Beweging 3.0 stellen u in staat om uw dagelijkse – simpele of complexe - handelingen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren als dat niet meer vanzelf lukt. Voordat de ergotherapeut met u aan de slag gaat bespreekt  hij of zij eerst uw knelpunten en wat u belangrijk vindt. Daarna volgt een observatie van uw dagelijkse activiteiten om na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Op basis daarvan stelt de ergotherapeut samen met u, en eventueel andere behandelaren en mantelzorgers, een persoonlijk plan op. Daarin staan uw doelen centraal. Er zijn ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van COPD, dementie, beroerte, Parkinson en valpreventie. Bekijk hier het overzicht van onze ergotherapeuten met hun bijbehorende expertise.

Oefeningen of andere aanpak

De ergotherapeut leert u vervolgens door middel van oefeningen of een andere aanpak zo goed mogelijk uw activiteiten uit te voeren. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan de woonomgeving nodig. De behandeling vindt zoveel mogelijk in uw eigen omgeving plaats zodat de ergotherapeut duidelijk kan zien hoe het gaat. Dat kan thuis zijn of op een zorglocatie of revalidatieafdeling.

Vergoeding en afspraak maken

Als u op een locatie van Beweging 3.0 woont en zorg mét behandeling ontvangt dan wordt de ergotherapeut ingezet zodra het nodig en wenselijk is. De behandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Woont u thuis of in een van onze woonzorgcentra en ontvangt u zorg zonder behandeling, dan heeft u soms een verwijzing van uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde nodig. Voor een afspraak met één van onze ergotherapeuten kunt contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de vergoeding van ergotherapie.
Klant Contact Centrum