Specialist ouderengeneeskunde

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde bij Beweging 3.0 zijn deskundig op het gebied van ziekten en symptomen die voorkomen bij ouderen en de gevolgen daarvan op het dagelijks leven. Denk hierbij aan de gevolgen van een beroerte, COPD, Parkinson of dementie. Ook als er sprake is van meerdere ziektebeelden tegelijkertijd kunnen deze specialisten advies geven, bijvoorbeeld over de bijwerkingen van verschillende medicijnen. Daarnaast hebben zij ook kennis van en ervaring met het Korsakovsyndroom en Niet Aangeboren Hersenletsel. De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar uw dagelijks functioneren. Wat gaat goed en waar heeft u last van? En hoe kunnen we dit verbeteren of ondersteunen? Zij geven u uitleg over het ziektebeeld, brengen verwachtingen voor de toekomst in kaart en zijn aanspreekpunt voor medische vragen. Zij adviseren welke zorg, behandeling en begeleiding passen bij uw behoefte en indicatie, schrijven medicijnen voor of passen deze aan.

Zorg mét behandeling

Woont u op een locatie van Beweging 3.0 en ontvangt u zorg mét behandeling? Dan neemt de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor de medische zorg over van uw huisarts. Tijdens het inhuizen komt de specialist met u kennismaken. Vervolgens bezoekt de specialist u tijdens reguliere controles om te zien en te horen hoe het met u gaat en vragen te beantwoorden. Bij bijzonderheden wordt ook uw contactpersoon geïnformeerd. Halfjaarlijks, en indien nodig vaker, vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij uw zorgleefplan met alle zorgverleners wordt besproken. De specialist ouderengeneeskunde en eventueel andere behandelaren sluiten daarbij aan. Indien uw gezondheidssituatie daarom vraagt komt de specialist ouderengeneeskunde naar u toe voor advies en overleg. Neem daarvoor contact op met de zorgmedewerkers.

Zorg zonder behandeling

Als u thuis of in een van onze woonzorgcentra woont en u ontvang zorg zonder behandeling, dan is uw huisarts meestal verantwoordelijk voor uw medische zorg. De huisarts, of wijkverpleegkundige kan besluiten om de specialist ouderengeneeskunde te raadplegen, bijvoorbeeld in het geval van complexe situaties. Na een indicatie, die multidisciplinair wordt vastgesteld, en een verwijzing van de huisarts of wijkverpleegkundige neemt de specialist ouderengeneeskunde contact met u op. De specialist doet onderzoek en geeft advies over de gewenste behandeling en begeleiding. Ook neemt de specialist vaak, op verzoek van de zorgverleners, deel aan het multidisciplinair overleg in het woonzorgcentrum, waar  gezamenlijk het zorgleefplan wordt besproken. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk. Bekijk hier een overzicht van onze specialisten ouderengeneeskunde met hun bijbehorende expertise, BIG-registratienummer en AGB-code.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak maken? Onze collega's van het Klant Contact Centrum staan u graag te woord.
Klant Contact Centrum