Eerdere corona updates

Eerdere corona updates

Op deze pagina leest u eerdere corona updates

Update 21 juli 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Lisidunahof, Leusden

Update 25 juni

Wij zijn erg blij dat demissionair president Rutte in de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft aangekondigd dat de beperkingen voor bezoekers wordt opgeheven met ingang van 26 juni 2021.

Dit houdt de versoepeling in
Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers. Een bewoner die volledig is gevaccineerd, of in de gelegenheid is geweest om zich te laten vaccineren, mag bezoek ontvangen. Het dragen van een mondneusmasker en het houden van afstand is in dat geval niet langer noodzakelijk. Het dringende advies hierbij is dat de bezoekers zelf ook gevaccineerd zijn of zich vooraf laten testen. We vragen onze bewoners en bezoekers hier verstandig mee om te gaan. In de gemeenschappelijke ruimten blijven handhygiëne en de 1.5 meter maatregel van toepassing. Zorgmedewerkers en vrijwilligers dragen een chirurgisch mondneusmasker wanneer zij contact hebben met een bewoner binnen een afstand van 1,5 meter.

Bewoners en naasten maken zelf de keuze
Sommige bewoners, bijvoorbeeld die (nog) niet gevaccineerd zijn of de mogelijkheid tot vaccinatie hebben gehad, vinden het misschien prettiger om voorlopig een beperkt aantal bezoekers te ontvangen. Als bewoner en/of 1e contactpersoon maakt u zelf deze keuze.

Wijziging situatie
Wanneer er op de locatie, woongroep of afdeling sprake is van verdenking van een besmetting of een besmetting is vastgesteld, dan wordt opnieuw gekeken naar de bezoekregeling en mogelijk aangepast. U wordt daarvan natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Update 4 juni

Het ministerie van VWS heeft op 2 juni bekendgemaakt dat de versoepelingen die door het demissionaire kabinet in de persconferentie op 28 mei zijn aangekondigd, ook gelden voor bewoners en cliënten in instellingen. Dit op basis van het advies van het OMT op 28 mei. Beweging 3.0 neemt dit advies graag over en we zijn blij dat we de bezoekregeling kunnen versoepelen.

Wat houdt de versoepeling in?
Bewoners en cliënten mogen vanaf 5 juni maximaal vier bezoekers per keer op hun kamer ontvangen. Er geldt geen maximum per dag of per week. Het blijft belangrijk dat bezoek zich houdt aan de algemene hygiënerichtlijnen en de afspraken buiten de eigen kamer op de locatie: binnen 1,5 meter is nog steeds een chirurgisch mondneusmasker verplicht. Een vaste, liefst gevaccineerde of vooraf negatief geteste, bezoeker mag het mondneusmasker op de kamer van de bewoner afdoen en hoeft geen afstand te houden. We bereiden ons voor op de versoepelingen voor de restaurants.

Er zijn geen woongroepen of afdelingen in isolatie of quarantaine.

Update 12 en 21 en 27 mei 2021

Er zijn geen woongroepen of afdelingen in isolatie of quarantaine.

Update 7 mei 2021

Er zijn geen woongroepen of afdelingen in isolatie of quarantaine.

Update 28 april 2021

Er zijn geen woongroepen of afdelingen in isolatie of quarantaine.

Update 22 april 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Lichtenberg verpleeghuis, Amersfoort

Update 15 april 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

5 woongroepen Nijenstede, Amersfoort

Update 9 april 2021

Versoepeling bezoekregeling

Wij zijn erg blij dat het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen blijft dalen. Om deze reden heeft het ministerie van VWS op 7 april bekendgemaakt dat de bezoekregeling voor bewoners weer iets verder versoepeld kan worden.

Als er geen besmettingen zijn binnen een locatie dan kan vanaf 9 april deze versoepeling plaatsvinden.

Wat houdt de versoepeling in?
Als een bewoner volledig is gevaccineerd mag op de eigen kamer vast bezoek worden ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en het houden van afstand niet langer noodzakelijk is. Het dringende advies hierbij is dat de bezoekers zelf ook gevaccineerd zijn of zich vooraf laten testen.

Wat verstaan wij onder vast bezoek?
Onder vast bezoek verstaan wij maximaal 4 bezoekers per bewoner die als vaste bezoekers worden aangewezen. Per dag mogen bewoners 2 vaste bezoekers ontvangen.

Belangrijke voorwaarden:
De versoepeling gaan per direct in, maar voor deze versoepeling zijn er door het ministerie wel een aantal voorwaarden opgesteld, namelijk:

1. De bewoner moet volledig gevaccineerd zijn, dat wil zeggen dat deze twee vaccinaties heeft gekregen.
Bezoekers dienen bij voorkeur zelf ook volledig gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek. Dit mag ook een antigeen (zelf)test zijn.

2. De versoepeling gaat in twee weken na volledige vaccinatie van de bewoners

Bewoners en eerste contactpersonen maken zelf de keuze
De versoepeling van de bezoekregeling is weer een stap richting het normale leven en dat is heel fijn. Sommige bewoners vinden het misschien toch prettiger dat bezoek op de eigen kamer voorlopig een mondneusmasker blijft dragen en de anderhalvemeter-regel aanhoudt. Bewoner en/of 1e contactpersoon maken zelf deze keuze. Wij adviseren om heel voorzichtig te blijven.

In de algemene ruimten blijven de het gebruik van mondmaskers, handhygiene en de anderhalvemeter-regel van toepassing.

Wijziging situatie
Wanneer er op de locatie, woongroep of afdeling sprake is van verdenking van een besmetting of een besmetting is vastgesteld, dan wordt opnieuw gekeken naar de bezoekregeling en mogelijk aangepast. Bewoners en contactpersonen worden daarvan natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld.

Vragen en meer informatie
Heeft u nog vragen over de bezoekregeling of deze brief? Dan kunt u deze stellen aan corona@beweging3.nl

Update 8 april 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Lisidunahof, Leusden
1 woongroep Sint Jozef, Nijkerk
6 woongroepen Nijenstede, Amersfoort

Update 26 maart 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

6 woongroepen Nijenstede, Amersfoort

Update 17 maart 2021

De volgende woongroep is in isolatie:

1 woongroep Nijenstede, Amersfoort

Update 15 maart 2021

Versoepeling bezoekregeling
Wij zijn erg blij dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen blijft dalen. Deze trend zien we ook op onze locaties. Het demissionaire kabinet heeft bekendgemaakt dat er om deze reden weer ruimte is voor versoepeling van de bezoekregeling.

Als er binnen een locatie geen (verdenking van) besmetting is dan kan de bezoekregeling uitgebreid worden naar maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag. Deze bezoekregeling is van kracht 2 weken nadat de meeste bewoners volledig zijn gevaccineerd. Dan zijn de gevaccineerde bewoners maximaal beschermd.

Elke locatie van onze organisatie zal beoordelen of het op dit moment verantwoord is de bezoekregeling te verruimen.

Het blijft belangrijk dat bezoekers zich houden aan de algemene hygiënerichtlijnen en de afspraken zoals zij die van de locaties hebben ontvangen.

Update 10 maart 2021

De volgende woongroepen zijn in quarantaine:

1 woongroep Nijenstede, Amersfoort
alle woongroepen St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort

Update 3 maart 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Lisidunahof, Leusden
2 woongroepen De Pol, Nijkerk
5 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
gehele locatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort

Update 24 februari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

5 woongroepen De Pol, Nijkerk
3 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
1 woongroep Sint Joseph, Achterveld
gehele locatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort

Update 22 februari 2021

Bekijk de laatste update over de situatie in het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis op de nieuwspagina van deze website.

Update 18 februari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

5 woongroepen De Pol, Nijkerk
2 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
gehele locatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort

Update 15 februari 2021

Grote corona-uitbraak in Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

In het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort, waar ouderen met dementie wonen, heeft een grote corona-uitbraak plaatsgevonden. Van de 106 bewoners zijn er tot 15 februari 70 bewoners positief getest. Het aantal besmettingen onder het personeel op de locatie is beperkt waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Evelien Bongers, Raad van Bestuur Beweging 3.0: ”Ik spreek namens iedereen binnen Beweging 3.0 als ik zeg dat wij ontdaan zijn door deze uitbraak. Wij leven erg mee met onze bewoners, hun
naasten en de medewerkers van onze locatie.”  Lees hier het persbericht over deze uitbraak.

Update 10 februari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

5 woongroepen De Pol, Nijkerk
1 woongroep Huize Sint Jozef, Nijkerk
3 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
1 woongroep Sint Joseph, Achterveld
Locatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort

Update 4 februari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen of afdelingen in onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting.

Deze woongroepen of afdelingen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

5 woongroepen De Pol, Nijkerk
4 woongroepen Huize Sint Jozef, Nijkerk
1 woongroep Nijenstede, Amersfoort
6 woongroepen St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
1 afdeling Revalidatie Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Update 21 januari 2021

Verzwaring coronamaatregelen: maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag
Tijdens de persconferentie op woensdag 20 januari heeft premier Rutte een verzwaring van de maatregelen aangekondigd. Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

Vanaf donderdag 21 januari 2021 moeten wij het bezoek aan onze locaties helaas beperken tot één bezoeker per bewoner per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Bewoners en 1e contactpersonen ontvangen hierover een brief.

Update 20 januari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

2 woongroepen Lisidunahof, Leusden
2 woongroepen, Sint Elisabeth Amersfoort
1 woongroep Sint Joseph, Achterveld
5 woongroepen De Pol, Nijkerk
3 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
Meerdere bewoners op 4 afdelingen Sint Jozef, Nijkerk

Update 13 januari 2021

Grote belangstelling medewerkers voor vaccinatie
De belangstelling van verpleeghuismedewerkers voor de vaccinatie tegen corona bleek enorm groot. Ook veel van onze collega’s ontvingen afgelopen dagen de vaccinatie bij de priklocatie van de GGD in Houten.

In de wacht
Inmiddels zijn er voor bijna 200.000 medewerkers van verpleeghuizen afspraken gepland. Helaas kunnen op dit moment geen nieuwe afspraken worden gemaakt. Het is aan de ene kant natuurlijk positief dat zoveel mensen gereageerd hebben op de uitnodigingen om zich te laten vaccineren. Aan de andere kant is het ook vervelend dat nog een redelijke grote groep zorgmedewerkers nog niet voor de vaccinatie kan worden ingepland.

Het wachten is nu op een nieuwe voorraad vaccins. Medewerkers die de oproep ontvangen hebben kunnen nog steeds bellen naar de GGD. Het telefoonnummer wordt dan genoteerd en de GGD belt dan later terug.

Wij houden ons aan de afspraak
Er waren in de media berichten over zogenoemde ‘vaccinatievoorpiepers’: personeel dat als groep ‘nog niet aan de beurt is’ en toch al ingeënt werd. Dat is binnen onze organisatie niet het geval. Volgens de landelijke afspraak hebben wij medewerkers die direct contact hebben met bewoners van onze verpleeghuizen of actief werkzaam zijn op onze locaties, uitgenodigd voor de vaccinatie tegen corona. Medewerkers van onze ondersteunende diensten zijn niet uitgenodigd.

Vaccinatie cliënten
Ook de voorbereiding voor de vaccinatie van de cliënten in onze verpleeghuizen is in volle gang, zodat we startklaar zijn als dit vaccin beschikbaar is.

Update locaties

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

3 woongroep Lisidunahof, Leusden
2 woongroepen, Sint Elisabeth Amersfoort
1 woongroep Sint Josph, Achterveld
5 woongroepen De Pol, Nijkerk
1 woongroep De Lichtenberg verpleeghuis, Amersfoort
1 woongroep Nijenstede, Amersfoort
Meerdere bewoners op 4 afdelingen Sint Jozef, Nijkerk

Update 6 januari 2021

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Lisidunahof, Leusden
5 woongroepen De Pol, Nijkerk
1 woongroep De Lichtenberg verpleeghuis, Amersfoort
4 woongroepen, Nijenstede, Amersfoort
Meerdere bewoners op 4 afdelingen Sint Jozef, Nijkerk

Update 30 december 2020

Vaccinatie tegen het coronavirus
Het eerste vaccin is goedgekeurd en dat is goed nieuws! Dat betekent dat in januari gestart gaat worden met het landelijke vaccinatieprogramma. Vanaf volgende week ontvangen al onze medewerkers die hiervoor in aanmerking komen een uitnodiging om een afspraak te maken. Alle medewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met clienten of actief werkzaam zijn op de locaties, komen als eerste in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19. En kort daarna zorgmedewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo ondersteuning.

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

3 woongroepen Lisidunahof, Leusden

Update 22 december 2020

Bezoekregels tijdens de kerstdagen
Tijdens de persconferentie van 14 december maakte premier Rutte  bekend dat het maximaal aantal bezoekers dat iemand thuis mag ontvangen van twee naar maximaal drie personen gaat tijdens de kerstdagen. Naar aanleiding van dit besluit hebben wij gekeken of er op onze locaties tijdens de kerstdagen meer bezoek mogelijk is. Deze afweging hebben wij heel zorgvuldig gemaakt. Wij hebben besloten om onze bezoekregeling niet te verruimen. Dit betekent dat we tijdens de kerstdagen het maximale aantal van twee bezoekers per bewoner per dag blijven hanteren. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Het kan zijn dat er vanwege coronabesmettingen specifiekere maatregelen op een locatie gelden.

Op bezoek bij naasten thuis
We raden bewoners sterk af om bij naasten en familie thuis op bezoek te gaan tijdens de feestdagen. Hierin volgen we het advies van de GGD. Wij begrijpen dat dit misschien lastig is voor bewoners en hun naasten, maar de risico’s voor zowel bewoners als medewerkers zijn echt te groot.

Bezoek van kappers en pedicures
Vanwege de lockdown zijn alle kapsalons in Nederland gesloten. Dit betekent dat kappers hun diensten niet meer mogen aanbieden op onze locaties en de kapsalons op locatie gesloten zijn. Pedicures mogen hun diensten alleen aanbieden als het gaat om een medisch noodzakelijke behandeling.

Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen voor velen misschien een teleurstelling zijn, maar het kan nu echt even niet anders. Met elkaar doen we er alles aan om te voorkomen dat bewoners, medewerkers en bezoekers worden besmet met het coronavirus. Voor de gedetailleerde afspraken kunt u contact opnemen met de locatie of uw contactpersoon.

Update vrijdag 18 december 2020

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

3 woongroepen Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
1 woongroep Woonzorgcentrum De Lichtenberg, Amersfoort
1 woongroep Lisidunahof, Leusden
3 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
1 woongroep ’t Hamersveld, Leusden
2 woongroepen St. Joseph, Achterveld
Locatie Woonzorgcentrum Mgr. Blom, Amersfoort

Update 11 december 2020

Vaccinatie tegen het coronavirus
Wij kijken er met z’n allen naar uit om weer ‘gewoon’ te kunnen leven. Zonder alle maatregelen en aanpassingen die we door het coronavirus hebben moeten doen. De ontwikkelingen rond het vaccineren volgen wij natuurlijk daarom op de voet. Wij staan in nauw contact met de betrokken instanties, waaronder onze brancheorganisatie ActiZ, het RIVM en de GGD.

Stand van zaken
Zoals minister Hugo de Jonge al vertelde tijdens de persconferentie, is het plan dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste groep in januari een oproep voor vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Een belangrijke voorwaarde is dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dit vaccin eind december heeft goedgekeurd.

Priklocaties
De GGD zal deze vaccinaties tegen het coronavirus coördineren en uitvoeren op circa 30 priklocaties, verspreid over het land.

Inenten van bewoners
Het is de bedoeling om ook in januari te starten met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, dus ook van onze locaties. Dat zal in de eigen woonomgeving van de bewoners plaatsvinden.

Communicatie
Het RIVM en het ministerie van VWS zijn bezig met het ontwikkelen van materialen en een campagne over de vaccinaties. ActiZ wil ervoor zorgen dat deze communicatiemiddelen goed aansluiten op wat nodig is om bewoners, naasten en medewerkers te informeren.

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

3 woongroepen Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
2 woongroepen Lisidunahof, Leusden
7 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
1 woongroep St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
3 woongroepen De Pol, Nijkerk
1 woongroep ’t Hamersveld
Locatie woonzorgcentrum De Lichtenberg

Update 4 december 2020

Maatregel voor cliënten die gebruik maken van dagbehandeling of dagbesteding
Sinds 1 december kunnen mensen die in quarantaine zijn, op dag vijf van de quarantaineperiode getest worden. Dit is een zogenaamde PCR-test, waarmee in een vroeg stadium aangetoond kan worden of iemand het coronavirus heeft. De quarantaineperiode gaat in vanaf het laatste contact met een besmette persoon.

Is de uitslag negatief?
Dan mag u uit quarantaine, maar moet u nog alert zijn op klachten. Omdat na de test toch nog kans bestaat dat de persoon ziek wordt, verzoeken we cliënten die gebruik maken van onze dagbesteding gedurende tien dagen niet op locatie te komen. Daarmee volgen we het advies op dat door het RIVM is uitgebracht. Het RIVM geeft aan dat contact met kwetsbare personen gedurende deze 10 dagen moet worden vermeden. Dit omdat de gevolgen groot kunnen zijn als cliënten alsnog ziek worden tijdens de quarantaineperiode en onbeschermd contact hebben met andere cliënten of medewerkers. Twee dagen voordat de klachten beginnen kan iemand immers al besmettelijk zijn.

Is de testuitslag positief?
Dan moet u thuis blijven tot u geen klachten meer heeft.

Update donderdag 3 december 2020

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

1 woongroep Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
2 woongroepen Woonzorgcentrum Nijenstede, Amersfoort
1 woongroep Woonzorgcentrum De Pol, Nijkerk
Locatie Woonzorgcentrum de Lichtenberg, Amersfoort

Vanwege het toenemend aantal besmettingen van zowel bewoners als medewerkers hebben we besloten om Woonzorgcentrum De Lichtenberg in isolatie/quarantaine te plaatsen. Deze preventieve tijdelijke maatregel betekent dat uitsluitend twee vaste bezoekers per persoon per dag kunnen langskomen. Deze bezoekers krijgen van onze zorgmedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen. En natuurlijk vragen wij bezoekers bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid of hoesten, thuis te blijven. Als nieuwe besmettingen uitblijven, kan de isolatie/quarantainemaatregel weer worden ingetrokken.

Update woensdag 25 november 2020

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

2 woongroepen Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
5 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
2 woongroepen St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
1 woongroep De Pol, Nijkerk

Update maandag 23 november 2020

Naar aanleiding van de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen hebben wij gekeken of er op onze locaties meer bezoek mogelijk is. Deze afweging hebben wij heel zorgvuldig gemaakt. Helaas hebben wij gezien het aantal coronabesmettingen in onze regio en op onze locaties moeten besluiten om onze bezoekregeling niet verder te verruimen. Dit betekent dat we het maximale aantal van twee bezoekers per bewoner per dag blijven hanteren. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Wij begrijpen dat deze beslissing voor naasten misschien een teleurstelling is. Maar met elkaar doen we er alles aan om te voorkomen dat bewoners, medewerkers en bezoekers worden besmet met het coronavirus.

Het kan zijn dat er vanwege coronabesmettingen specifiekere maatregelen op een locatie gelden. Voor de gedetailleerde afspraken kunnen bezoekers contact opnemen met de locatie of contactpersoon.

Update woensdag 18 november 2020

We zijn blij dat de maatregelen versoepeld worden en we gaan kijken of er weer meer bezoek mogelijk is. Deze afweging willen we zorgvuldig maken. Begin volgende week zullen wij berichten wat de nieuwe bezoekregeling wordt. Vooralsnog blijft de huidige maatregel van maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag van kracht.

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

2 woongroepen Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
2 woongroepen Lisidunahof, Leusden
2 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
2 woongroepen St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
1 woongroep De Pol, Nijkerk

Update vrijdag 13 november 2020

Update verpleging en verzorging thuis
Als u als cliënt of een huisgenoot (milde) corona gerelateerde klachten heeft, verzoeken wij u ons telefonisch te informeren. U blijft thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route. Zo kunnen we overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Totdat de testuitslag bekend is dragen onze medewerkers bij u thuis tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmaatregelen. Denk aan een plastic schort en handschoenen.

Ook als u een positieve testuitslag heeft ontvangen blijft u thuis zorg van ons ontvangen. We komen dan bij u op het einde van de route, om onze overige cliënten zoveel mogelijk te beschermen.  Onze medewerkers blijven tijdens de verzorging extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Als het aantal positief geteste cliënten sterk toeneemt overwegen we de zorg voor deze cliënten van onze reguliere zorg te scheiden. Dit om verdere besmettingen te voorkomen. Uiteraard houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons zorgaanbod.

Medewerkers van Beweging 3.0 met corona gerelateerde klachten blijven thuis en worden getest. Dat geldt ook als een van hun huisgenoten klachten heeft. Is de uitslag positief? Dan worden alle cliënten geïnformeerd die door de medewerker maximaal 48 uur voor de eerste klachten verschenen zijn bezocht. Daarin volgen wij het beleid van de RIVM. De tijdsduur en het soort contact is mede bepalend voor welke adviezen worden opgevolgd. Medewerkers blijven thuis tot tenminste zeven dagen na aanvang van de klachten en als de medewerker minimaal 24 uur geen koorts en 48 uur geen symptomen meer heeft.

Update woensdag 11 november 2020

Een aantal bewoners op verschillende woongroepen op onze locaties heeft te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine. Het betreft:

4 woongroepen Verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
2 woongroepen Lisidunahof, Leusden
2 woongroepen Nijenstede, Amersfoort
2 woongroepen St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, Amersfoort
Update woensdag 4 november 2020

Zoals aangekondigd in de persconferentie van dinsdag 3 november heeft de regering de landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden verder aangescherpt.

Vanaf heden moeten wij het bezoek aan onze locaties helaas beperken tot twee bezoekers per bewoner per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Het kan zijn dat er specifiekere maatregelen op een locatie genomen moeten worden. Voor de gedetailleerde afspraken kunnen bezoekers contact opnemen met de locatie of contactpersoon.

De overige bezoek- en hygiënemaatregelen zijn niet veranderd en blijven belangrijk.

Update vrijdag 30 oktober 2020

Een aantal bewoners van de volgende woongroepen op onze locaties hebben te maken met besmetting of verdenking op besmetting. Deze woongroepen zijn daarom in isolatie of quarantaine:

twee woongroepen in Nijenstede, Amersfoort
drie woongroepen in verpleeghuis De Lichtenberg, Amersfoort
een woongroep in De Pol, Nijkerk
een woongroep in de Lisidunahof, Leusden
de bewoners van de woongroep op Sint Joseph in Achterveld zijn gelukkig weer uit quarantaine.

Update 23 oktober

Binnen woonzorgcentrum De Pol is begin april een speciale afdeling geopend voor de verpleging en verzorging van coronapatiënten. Het gaat om oudere coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen of niet thuis verzorgd kunnen worden. De coronapatiënten worden op één afdeling in strikte isolatie verpleegd. Gezien de oplopende besmettingscijfers in onze regio en de toenemende drukte in de ziekenhuizen, hebben wij in De Pol 13 extra bedden vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Ziekenhuizen en huisartsen uit de regio Eemland/Utrecht kunnen coronapatiënten naar deze afdeling doorverwijzen. Door patiënten met het coronavirus op één afdeling te verzorgen, worden andere zorginstellingen ontlast. Wij willen zo een bijdrage leveren aan het landelijke probleem voor de opvang van coronapatiënten. Wij zijn heel trots op de inzet van onze medewerkers die deze zorg aan coronapatiënten bieden.

Update 21 oktober

De bewoners van de woongroep op Sint Joseph Achterveld zijn nu in quarantaine en ontvangen nog steeds beperkt bezoek. Voor alle andere locaties gelden de aangescherpte maatregelen voor bezoekers zoals vermeld bij de update van 16 oktober:

maximaal 3 bezoekers per bewoner per dag (kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee);
draag een mondkapje (zelf meebrengen);
bij contact binnen 1,5 meter ontvangt de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker.

Update 16 oktober

Nieuwe maatregelen
Tot onze spijt neemt het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land in een snel tempo toe. De regio Utrecht is op het niveau van ‘zeer ernstig’: het hoogste risiconiveau. Vanaf woensdag 14 oktober gelden nieuwe landelijke maatregelen die ook gevolgen hebben voor het bezoek aan onze locaties.

Draag een mondkapje en binnen 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker
De overheid adviseert dringend om mondkapjes te dragen in publieke ruimten en zal dit binnenkort, zodra dit juridisch is toegestaan, verplichten. Wij vragen bezoekers aan onze locaties om in de gemeenschappelijke ruimten een mondkapje te dragen. Het mondkapje neemt u zelf mee.

Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden tot uw naaste, medebewoners en medewerkers. Is het noodzakelijk om contact te hebben met uw naaste binnen een afstand van 1,5 meter? Overleg dit met een van onze zorgmedewerkers. U krijgt dan een speciaal chirurgisch mondneusmaker. De zorgmedewerker zal u uitleggen hoe u het chirurgisch mondneusmasker moet gebruiken.

Maximaal drie bezoekers per bewoner per dag
Ook voor groepen heeft de overheid de regels aangescherpt. Voor onze locaties betekent dit maximaal drie bezoekers per bewoner, per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Bewoners en hun naasten zijn geïnformeerd over de nieuwe maatregelen. Zodra we deze maatregelen kunnen stoppen, zullen wij u hierover informeren.

Update 14 oktober

Locaties: de situatie op Sint Joseph in Achterveld en Lisidunahof is ongewijzigd.  De bewoners van de woongroep op Sint Joseph in Achterveld zijn nog in isolatie. Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Voor de locatie Lisidunahof gelden nog steeds bezoektijden en bezoekersafspraken.

Update 7 oktober

Sinds dinsdagmiddag 6 oktober is de quarantaine op Lisidunahof opgeheven. In de afgelopen veertien dagen waren gelukkig geen nieuwe besmettingen. We zijn blij dat de maatregel goed heeft uitgepakt en dat we op veel begrip en medewerking van naasten hebben kunnen rekenen. We blijven scherp letten op de gezondheid van de bewoners en doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarom vragen wij bezoekers alleen op bezoek te komen, kinderen onder de 13 jaar mogen mee. Daarnaast houden we voorlopig bezoektijden aan: tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur is bezoek welkom. We vragen bezoekers om 1,5 meter afstand te houden, zich te registeren bij binnenkomst en direct door te lopen naar de kamer van hun naaste, een mondneusmasker te dragen tijdens de hele bezoektijd en in de kamer van de bewoner te blijven. Alle eerste contactpersonen van de bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Op locatie Sint Joseph in Achterveld zijn nog steeds een aantal bewoners van één woongroep besmet met het coronavirus. De bewoners van de woongroep blijven in isolatie. Dit betekent dat besmette bewoners op hun kamer blijven. De overige bewoners blijven ook zoveel als mogelijk op hun kamer. Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Bewoners en hun naasten zijn daarover geïnformeerd. Vier medewerkers zijn besmet en zijn thuis. De bewoners van de overige woongroepen van de locatie zijn niet besmet. Zij mogen bezoek blijven ontvangen binnen de geldende bezoek- en hygiëneregels.

Update 1 oktober

Vier bewoners besmet op locatie Sint Joseph Achterveld
Op locatie Sint Joseph in Achterveld zijn vier bewoners van één woongroep besmet geraakt met het coronavirus. De in totaal negen bewoners van de woongroep zijn in isolatie. Dit betekent dat de vier besmette bewoners op hun kamer blijven en de overige vijf bewoners van hun kamer af mogen maar op de afdeling blijven. De bewoners worden verzorgd door zorgmedewerkers die beschermingsmiddelen dragen.

Tijdens deze isolatieperiode mogen de bewoners van de woongroep één vaste bezoeker ontvangen mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze bezoeker moet beschermingsmiddelen dragen. Bewoners en hun naasten zijn daarover geïnformeerd.

De bewoners van de overige woongroepen van de locatie zijn niet besmet. Zij mogen bezoek blijven ontvangen binnen de geldende bezoek- en hygiëneregels. De bron van besmetting is nog onbekend en wordt onderzocht.

Update 30 september

Beweging 3.0 gaat zelf testen op het coronavirus
Beweging 3.0 gaat vanaf 30 september zelf medewerkers testen op het coronavirus. Op deze manier kan sneller worden getest en in vele gevallen ook dichter bij huis dan via de GGD. De testuitslag is vaak nog dezelfde dag bekend, waardoor medewerkers bij een negatieve uitslag (dus geen corona) sneller weer aan het werk kunnen.

Update 28 september

Nieuwe maatregel: preventief dragen mondneusmasker
Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt in een snel tempo. De regio Utrecht is één van de regio’s die door het ministerie van VWS en de veiligheidsregio Utrecht wordt gezien als zorgelijk. We willen er met medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten alles aan doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Daarom voeren we per direct een nieuwe maatregel in. Wij vragen iedereen die contact heeft met bewoners binnen een afstand van 1,5 meter preventief een mondneusmasker te dragen.

Wat betekent deze maatregel voor bezoekers?
We vragen bezoekers om 1,5 meter afstand te houden tot bewoners. Bezoekers voor wie het noodzakelijk is om binnen een afstand van 1,5 meter contact te hebben met hun naaste, krijgen van ons een speciaal chirurgisch mondneusmaker. Op de locatie wordt aan bezoekers uitgelegd hoe zij het mondneusmasker goed kunnen dragen. Bekijk hier alvast een instructieflyer

Zodra we deze maatregel kunnen stoppen, zullen wij u hierover informeren.

We doen het samen!

Wij zijn blij dat de meeste bezoekers zich goed aan de bezoekregels houden. Maar alleen als iedereen dit doet, kan het coronavirus zoveel mogelijk buiten onze locaties worden gehouden. Daarom vragen wij de bezoekregels te blijven volgen. Bekijk hier een flyer met onze bezoekregels.

Locatie Lisidunahof in quarantaine
Half september raakten op locatie Lisidunahof zeven bewoners besmet waarvan er tot ons verdriet vier zijn overleden. Ook vier medewerkers raakten besmet. Op Lisdunahof wonen 147 mensen. Op dit moment zijn er op de locatie geen besmettingen meer maar is quarantaine noodzakelijk omdat een medewerker die op meerdere woongroepen heeft gewerkt, positief is getest op het coronavirus. De medewerker is in thuisquarantaine. Door de tijdelijke quarantaine van Lisidunahof willen we besmetting zoveel mogelijk voorkomen en kunnen we bij een nieuwe besmetting de bron herleiden. Zo kunnen we het virus indammen en gericht actie ondernemen bij een mogelijk nieuwe besmetting. Als nieuwe besmettingen uitblijven, kan de quarantainemaatregel weer worden ingetrokken.

Over de besmettingen op locatie Lisidunahof verschenen drie berichten in AD Amersfoort. Helaas staan in de berichten van 23 en 24 september onjuistheden. Er zijn op dit moment geen bewoners meer besmet. Daarnaast wordt de schijn gewekt dat Beweging 3.0 het aantal overledenen ‘verzwijgt’. Dit is onjuist. We wegen zorgvuldig het belang van de privacy van onze bewoners en hun naasten af en zijn terughoudend met het geven van cijfers per locatie als die makkelijk herleidbaar zijn naar individuele personen. Op verzoek delen we met de media het totaal aantal bewoners binnen Beweging 3.0 dat ziek is door of overleden is aan vastgestelde covid-19 (het coronavirus).

Update 26 juni

Volgende stap in toelaten bezoek
Wij zijn blij dat minister De Jonge tijdens de persconferentie op 24 juni jl. bekendmaakte dat in het toelaten van bezoek voor verpleeghuizen waar geen coronabesmettingen zijn, een volgende stap genomen kan worden. Beweging 3.0 heeft hier de afgelopen weken al op ingespeeld, waardoor ons beleid goed aansluit op deze verdere versoepeling van de bezoekregeling.

Door afstand te houden geven we elkaar de ruimte
Uiteraard willen wij de volgende stap op een zorgvuldige en veilige manier organiseren. Daarom blijft het belangrijk dat bezoekers zich houden aan de algemene hygiënerichtlijnen en de geldende afspraken.

Bezoek met jonge kinderen of huisdieren is weer toegestaan. Belangrijk blijft hierbij dat geen van de bezoekers gezondheidsklachten heeft. Het dragen van mondmaskers is niet meer nodig. Bezoekers dienen zich vooraf te registreren aan de hand van een registratieformulier welke aanwezig is op iedere locatie, zodat de GGD een contactonderzoek kan starten, mocht er sprake zijn van een besmetting in onze locatie.

We doen het samen!
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het naleven van de bezoekregels zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft. Wij vertrouwen weer graag ieders medewerking.

Wijziging situatie
Wanneer er op de woongroep of afdeling sprake is van een vastgestelde besmetting, dan wordt de bezoekregeling (tijdelijk) aangepast dan wel stopgezet. Bewoners en 1e contactpersonen worden op de hoogte gesteld wanneer het hun woongroep of afdeling betreft.

Update 24 juni

Verdere verruiming bezoekregeling vanaf woensdag 24 juni
Wij zijn blij dat de bezoekregels voor onze locaties vanaf woensdag 24 juni verder mogen worden verruimd. Er is weer meer mogelijk voor bewoners van woongroepen en afdelingen waar geen corona heerst. Alle locaties hebben hard gewerkt aan de voorbereidingen.

Wat verandert er?
Bewoners mogen:

  • weer verschillende personen ontvangen (dit hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn).
  • per bezoekmoment meerdere bezoekers ontvangen.
  • meerdere keren per week bezoek ontvangen
  • zelfstandig of met naasten naar bijvoorbeeld een kapper, winkel of rustig terras.
  • Hierbij doen wij wel het dringende verzoek drukke plekken te vermijden.

Invulling per locatie
De invulling van wat er mogelijk is, wordt bepaald door de locatie. Dit gaat in overleg met de cliëntenraad. Omdat we moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, kan de startdatum van de versoepeling per locatie verschillen.

Aanmelden voor bezoek blijft noodzakelijk
Om de bezoekmomenten veilig regelen blijft het aanmelden van bezoek noodzakelijk.

Informatie voor bewoners en 1e contactpersonen
Bewoners en de 1e  contactpersonen worden per brief geïnformeerd over de volgende stap in de versoepeling van de bezoekregeling, met daarbij:

de bestaande folder ‘Hygiënerichtlijnen’

Update 17 juni 2020

Beweging 3.0 opent quarantaine-unit voor nieuwe bewoners
Beweging 3.0 heeft in verpleeghuis De Lichtenberg deze week een speciale quarantaine-unit geopend voor nieuwe bewoners. Kwetsbare ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en waarvoor een snelle opname van belang is, kunnen hier terecht voordat ze verhuizen naar een vaste woonplek.

Wij willen alle bewoners van onze locaties een prettige en veilige plek bieden. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen, zowel voor huidige als nieuwe bewoners en voor onze medewerkers. Voordat de eventuele verhuizing naar één van onze locaties kan plaatsvinden, wordt bepaald of er een kans is dat een nieuwe bewoner besmet is met het coronavirus. Is er een vorm van risico aanwezig, dan verblijven nieuwe bewoners veertien dagen in quarantaine, voordat ze op een woongroep of afdeling komen wonen. Dat kan thuis of op één van onze locaties in een eenpersoonskamer.