Barbecue

een barbecue en een optreden!!

BARBECUE Voor alle bewoners van het verpleeghuis. De bbq wordt opgeluisterd met een optreden van Hans Vesterink!! U bent welkom vanaf 16:15 uur in de tuin of in het Grand Café We hopen u te mogen begroeten.