De boekenkar

De boekenkar komt op vrijdag langs bij de bewoners van Eemhaven, Kortegracht & Valleikanaal tussen 09.30 en 11.00 uur