Achttien organisaties bundelen krachten binnen Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Achttien organisaties bundelen krachten binnen Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Achttien organisaties bundelen hun krachten binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland. Ze tekenden deze week samen een samenwerkingsconvenant. Hierin verklaren ze zich met elkaar bereid om de best mogelijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase te bieden. En daarvoor al het nodige in samenwerking met elkaar te organiseren en ontwikkelen. Micha van Akkeren -  lid Raad van Bestuur - tekende namens Beweging 3.0: “We zijn trots dat we zeer actief betrokken zijn bij dit netwerk. Versterken van palliatieve zorg is binnen onze Koers 2025 een belangrijk onderwerp. Op alle locaties en in de thuiszorg zijn medewerkers met aandacht voor palliatieve zorg actief binnen de teams en we hebben onze expertise de afgelopen twee jaar versterkt. Met Proxima en Hospice Nijkerk Thuis werken we samen voor de inzet van vrijwilligers palliatieve zorg voor bewoners thuis en in onze locaties. Door als organisaties samen te werken, willen we de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren”. Netwerk Palliatieve Zorg Eemland Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en een deel van Barneveld en Nijkerk. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen de aangesloten zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. De organisaties die zijn aangesloten zijn Amerpoort, Beweging 3.0, De Haven, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk e.o., Huisartsen Eemland, De Koperhorst, Meander Medisch Centrum, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Thuiszorg DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten. Meer informatie over het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland https://palliaweb.nl/netwerk-eemland