Cliëntenraad van ’t Hamersveld

Elke zorginstelling in Nederland heeft een cliëntenraad. Dit is wettelijk geregeld: lees meer over medezeggenschap. Beweging 3.0 wil de zorg steeds beter maken. De cliëntenraad van ‘t Hamersveld kijkt mee met de plannen en geeft hierover onafhankelijk advies aan de organisatie. Het welzijn van de bewoners staat daarbij voorop. Ook willen we de belangen van de (eerste) contactpersonen zo goed mogelijk dienen. Er is regelmatig contact met de bewoners en hun verzorgers. Op die manier houden wij de vinger aan de pols. In de cliëntenraad van ’t Hamersveld participeren bewoners of mensen die nauw betrokken zijn bij de locatie. Op de hoogte blijven en aandachtspunten bespreken De cliëntenraad komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar voor overleg. Daarnaast komen we een aantal keren samen met de teammanagers zorg en facilitair. Op deze manier wordt informatie verzameld en worden aandachtspunten besproken die verbeterd kunnen worden. Er is regelmatig contact met de bewoners. Tijdens een gezellig praatje of bij het serveren van een lunch (zoals pannenkoeken) horen we graag hoe het met de bewoners gaat en welke wensen er zijn. Hecht team: ieder een eigen aandachtsgebied Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit zes leden die samen een hecht team vormen. Ieder lid heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied: het onderwerp waarin hij/zij zich extra verdiept. Het tijdsbeslag varieert, maar is in het algemeen een dagdeel per week. Beweging 3.0 zorgt, als dat gewenst is voor opleiding en vorming en voorziet in een vergoeding. Gevraagd wordt een warme belangstelling voor de kwetsbare medemens en goede ideeën voor mogelijke verbeteringen. De voorzitter van de cliëntenraad maakt - afwisselend met de vicevoorzitter - deel uit van het Centraal Platform Medezeggenschap (CPM). Dit is een overkoepelende raad van vertegenwoordigers van cliëntenraden van alle locaties en de cliëntenraad wijkverpleging van Beweging 3.0. Lees meer over het CPM. Contact met de cliëntenraad Mocht u meer willen weten over het werk van de cliëntenraad of interesse hebben in deelname, neem dan contact op met de voorzitter via cliëntenraad.hamersveld@beweging3.nl. Heeft u persoonlijke verbeterpunten? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers. Cliëntenraad ’t Hamersveld, Anja, Dory, Joke, Marja, Martin en Regien.