Preekrooster De Pol 2023

De kerkdiensten zijn elke zondag van 10.30u - 11.15u in De Diamant Juli 2   Grote kerk                                      ds. J.P. Nap 9   Gereformeerde Kerk                      ds. D. Riemens 16  De Fontein                                    Dhr. A.van Asperen 23  Christ. Gereformeerde Kerk 30 Grote kerk                                      kand. J. Mulder Augustus 6  Gereformeerde Kerk vrijgemaakt              Preeklezer - naam volgt 13 Gereformeerde Kerk                                mw. A. Barkmeijer 20 De Fontein                                               Dhr. A. van Asperen 27  Grote kerk                                              ds. J.H. van Daalen   September     3             Grote kerk                                    ds. L.W. van der Sluijs 10          Gereformeerde Kerk                     nieuwe ds. Kruiskerk       Heilig Avondmaal 17          De Fontein                                    Dhr. A. van Asperen 24          Gereformeerde Kerk                     ds. R. van der Nagel   Oktober  1             Grote kerk                                    ds. A.D. Goijert 8             Gereformeerde Kerk                    ds. G. van Schuppen 15          Geref. Kerk vrijgemaakt                Cor van Breemen 22          Christ. Geref. Kerk 29          Grote kerk                                     ds. J.H. van Daalen   November      5             Vredeskerk                                   ds. J. Esveldt 12          Gereformeerde Kerk                     ds. R. van der Nagel 19          De Fontein                                    Ds. H.F.Klok 26          Grote kerk                                     ds. J. de jong   December           3             Vredeskerk                                   dhr. J. van de Veen 10          Gereformeerde Kerk                     ds. D. Riemens                 Heilig Avondmaal 17          Geref. Kerk vrijgemaakt                Albert Postma 24          Gereformeerde Kerk                     mw. A. Barkmeijer             Kerstviering 31          Grote kerk                                     kand. J. Mulder                 Oudejaarsdag