Afspraken met zorgverzekeraars voor 2021

Vergoeding van zorg en behandeling in 2021

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met deze zorgverzekeraars sluiten wij dan overeenkomsten voor het komende jaar. Contracten voor 2021 Voor 2021 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Beweging 3.0 heeft overeenkomsten afgesloten met: –       Zilveren Kruis –       CZ –       VGZ –       Menzis –       ENO –       Zorg en Zekerheid –       ONVZ –       ASR –       DSW Met Caresq, hieronder valt Aevitae-EUCARE, zijn we niet tot een overeenkomst gekomen vanwege een te lage vergoeding om kwalitatief goede zorg en behandeling te kunnen bieden. Dit geldt voor alle zorgvormen die Beweging 3.0 biedt. Dit betekent dat wij in 2021 geen zorg en behandeling verlenen aan cliënten van Aevitae-EUCARE. Bent u bij Aevitae-EUCARE verzekerd? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Zij kunnen u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt.