Beweging 3.0, Silverein en MBO Amersfoort bundelen krachten voor verbeterde ouderenzorg in regio Amersfoort

Beweging 3.0, Silverein en MBO Amersfoort bundelen krachten voor verbeterde ouderenzorg in regio Amersfoort

Samen met Silverein en MBO Amersfoort zijn we een nieuwe regionale samenwerking gestart om de capaciteit in de zorg te vergroten. Dit door de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg nu ook aan te bieden als deeltijdopleiding, met een focus op het werken in de ouderenzorg. In de huidige opleiding ligt het accent namelijk op meerdere doelgroepen en leeftijden. Samen streven ze ernaar om zorg en welzijn beter te combineren, zodat de zorg voor ouderen toegankelijker en beter wordt.

De eerste studenten starten in september. Ze krijgen specifieke kennis over verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat is een nieuwe invalshoek voor de opleiding Maatschappelijke zorg bij MBO Amersfoort. Philip (Onderwijsmanager MBO Amersfoort) legt uit: ‘Door in het begin van de opleiding kennis over ouderen en basiszorg te bieden, kunnen studenten direct aan de slag in de ouderenzorg. Dit is vooral waardevol voor cliënten die naast zorg ook ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle dagbesteding.’

Anders denken, anders opleiden

Tamara van Ramselaar, BPV-coördinator Beweging 3.0, benadrukt dat deze opleiding interessant is voor mensen die zich willen richten op het maatschappelijke aspect van de zorg:

‘Door anders te denken en op te leiden, creëren we meer goed opgeleide welzijnsmedewerkers die in samenwerking met zorgmedewerkers en het netwerk de ouderen ondersteunen.’

Philip voegt daaraan toe: ‘Met het groeiende tekort aan zorgpersoneel en de toenemende vraag naar zorg zullen we steeds vaker een beroep doen op familie, vrijwilligers en buurtbewoners. Goed opgeleide maatschappelijke zorgmedewerkers kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Door zowel ouderen als hun mantelzorgers en vrijwilligers te begeleiden bij activiteiten die het welzijn van de cliënt bevorderen.’

Ook bij Silverein en Beweging 3.0 werken ze nauw samen met het netwerk en vrijwilligers om de ondersteuning aan cliënten zo goed mogelijk vorm te geven. De nieuwe perspectieven vanuit de opleiding Maatschappelijke zorg dragen bij aan een diepere en meer complete zorgverlening.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Veranderende visie op zorg en welzijn

De visie op zorg en welzijn is de laatste jaren veranderd. Er is meer oog voor welzijn. Zelfstandig blijven, eigen regie houden, mee blijven doen in de maatschappij staat hierbij voorop. Door zorgcollega’s met een medische achtergrond samen te laten werken met collega’s met een welzijnsachtergrond, kan de zorg voor cliënten verbeteren. Maatschappelijke zorgmedewerkers kunnen bijvoorbeeld naast lichamelijke zorg ook kijken naar het gedrag en de persoonlijke geschiedenis van cliënten, en ouderen helpen om zelf de regie te blijven houden mee te blijven doen in de maatschappij.

Begeleiding op de werkvloer

In dit nieuwe onderwijsmodel worden studenten uitgedaagd om eigenaar te zijn van hun leerproces, waarbij werken en leren nauw samengaan. Werkbegeleiders uit de ouderenzorg leren tijdens kennismakingsbijeenkomsten hoe zij de nieuwe studenten adequaat kunnen begeleiden. Met extra aandacht voor basiszorg, geriatrie en dagelijkse activiteiten. Ook krijgen ze tips voor het organiseren van welzijnsactiviteiten op verpleegafdelingen.

Meer capaciteit en hogere kwaliteit

Door deze innovatieve samenwerking tussen Beweging 3.0, Silverein en MBO Amersfoort wordt niet alleen de zorgcapaciteit vergroot, maar ook de kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen in de regio Amersfoort verbeterd.